Výsledky verejného hlasovania

5484

hlasov

O psíčkovi a mačičke - výstavba útulku
číslo projektu: 790

Hrdina: Petra Longauerová

Organizácia: Zvieratkovo SK o.z.

Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie základnej infraštruktúry útulku pre opustené, zranené zvieratá (predovšetkým psy a mačky). Cieľom je zapojiť do starostlivosti o túlavé, vyhodené zvieratá miestne obyvateľstvo. Hlavne deti a mládež, ale aj seniorov. Samozrejme aj všetkých ostatných, ktorí prejavia záujem. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom ďalšej aktivity, ktorou je zlepšenie, resp. modernizácia web stránky občianskeho združenia, ktorá bude slúžiť na registráciu záujemcov o starostlivosť. Na tejto web stránke by si záujemcovia mohli vybrať konkrétny čas a konkrétne zviera, ktoré chcú vyvenčiť, nakŕmiť, upratať mu koterec alebo sa zapojiť inou formou pomoci.


5193

hlasov

Bez pamäti niet identity
číslo projektu: 472

Hrdina: Sandra Polovková

Organizácia: Post Bellum SK

Projekt má ambíciu priblížiť mladým ľuďom históriu vlastného národa, aby dokázali čeliť súčasnej radikalizácii spoločnosti. V Žilinskom kraji chceme zrealizovať 20 zážitkových workshopov na ZŠ a SŠ. Pre ZŠ ponúkame workshopy "Deň, kedy sa mlčalo" (založený na téme kolektivizácie po 2. sv. vojne) a "Rozhodovanie" (nútená imigrácia, antisemitizmus, xenofóbia) a pre SŠ zase workshopy "Tak toto neprejde" (cenzúra v dobe normalizácie) a "Iba sme sa narodili" (medzivojnové Slovensko). Naša hrdinka Sandra sa aktívne podieľala na vyvinutí konceptu workshopov, ktoré boli nominované na viaceré ceny, a je zároveň ich lektorkou (viedla približne 100 workshopov).


4820

hlasov

Mlynoviny
číslo projektu: 892

Hrdina: Ján Šutý

Organizácia: Kvapka pre medika

Projekt Mlynoviny má za cieľ priniesť študentom všetky informácie potrebné k štúdiu na jednom mieste. Na našej web stránke nájdu informácie o MHD, denné menu, pracovné ponuky, ďalej môžu sprostredkovať výmenu ubytovania, možnosti o akciách a podujatiach pre mladých. Súčasťou je aj burza, v rámci ktorej by sme sa chceli sústrediť najmä na študentskú literatúru v dostupnej cene. Taktiež bude súčasťou redakčný portál, kde budeme študentom prinášať články z rôznych oblastí, ktoré sú pre nich zaujímavé. Výsledkom bude spolupráca so širokým spektrom portálov, web stránok a fór, čo zároveň rozšíri možnosti používania medzi absolventmi.


4593

hlasov

CHLAP, HRDINA, DUB, STROJ
číslo projektu: 369

Hrdina: PhDr. ThDr. Ján Buc, PhD.

Organizácia: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Projekt je zameraný na vzdelávanie mladých mužov k tradičným mužským vzorom a hodnotám ako pracovitosť, vytrvalosť, rozhodnosť, odvážnosť, zodpovednosť a pod. Pomáhať mužom v ich osobnostnom raste, aby s odvahou a rozhodnosťou dokázali prevziať zodpovednosť za svoje životy, rodiny a zverené oblasti. Zorganizujeme podujatia, kde budeme cez prednášky, rozhovory, príklady dobrej praxe rozvíjať u mužov tradičné mužské hodnoty a následne ich aplikovať do praxe cez manuálnu prácu a opravu vzdelávacieho centra Otcovej stodoly. Hrdina projektu Ján Buc, bude v tomto projekte predovšetkým veľkým vzorom pre mužov a tiež sa bude aktívne zapájať do projektu v podobe vzdelávania mužov počas prednášok.


4289

hlasov

Ideme ďalej
číslo projektu: 746

Hrdina: Paulína Mäsiarová

Organizácia: DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Banská Bystrica

Orientačné dni sú trojdňový kurz určený pre triedne kolektívy. Za rok pôsobenia v okrese B. Bystrica pomohol desiatkam tried. Jeho unikátnosť spočíva v jeho cieli - rozvoj osobnosti žiaka ale aj teambuilding celej triedy. Pomocou zážitkových metód napomáha súdržnosti triedy, komunikácii, predchádza konfliktom a iným patologickým javom. Dušou celého projektu je Pauli. Podarilo sa jej rozbehnúť a preniesť do našich podmienok program úspešný v Nemecku i v Čechách. Vytvorila tím dobrovoľníkov, ktorí na profesionálnej úrovni vedú kurzy bez nároku na mzdu. Cieľom projektu „Ideme ďalej“ je pokračovať v týchto kurzoch, lebo vidíme koľko dobra prinášajú nie len žiakom, ale aj rodinám a spoločnosti


4278

hlasov

Zariadenie pre deti s autizmom- vybavenie terapeutických miestností a vzdelávanie terapeutov
číslo projektu: 423

Hrdina: Marek Sekera

Organizácia: Na trati, o. z.

V auguste 2018 prešlo špecializované zariadenie registráciou na VÚC, čím bolo oficiálne zaradené medzi poskytovateľov sociálnych služieb. V súčasnej dobe finišujú stavebné úpravy terapeutických miestností. Tieto miestnosti treba materiálne vybaviť a zabezpečiť terapeutom adekvátne vzdelanie a školenia. Časť týchto finančných nákladov nám pomáha znášať viacero menších projektov, avšak stále isté financie chýbajú. Radi by sme pomocou Vášho príspevku dokúpili predmety, zariadenia, školenia, na ktoré nám, žiaľ, ešte chýbajú financie. Špecializované zariadenie spustí prevádzku 2.1.2019 a cieľom je od prvého dňa mať v top stave terapeutické miestnosti a pripravených vyškolených terapeutov.


4273

hlasov

Žijem naplno
číslo projektu: 743

Hrdina: Peter Vácha

Organizácia: Nadácia Detského kardiocentra

Nadácia DKC sa o pacientov zaujíma aj po ich prepustení z hospitalizácie. Preto vypracovala projekt, ktorý by poskytoval týmto deťom možnosti ľahšieho zaraďovania sa do života za pomoci terapeutov a špeciálnych pedagógov. Náš hrdina - špeciálny pedagóg Peter Vácha, ktorý spolu s ďalšími odbornými asistentmi pomáha edukovať detičky s chorým srdcom v rámci Slovenska. Skúsenosť s prepracovaným prístupom k výchove a vzdelávaniu takto handicapovaných detí vo svete je veľmi priaznivá a dáva nádej týmto deťom na krajší a plnohodnotnejší život.


4259

hlasov

Pod správnou strechou
číslo projektu: 860

Hrdina: Matej Lukáč

Organizácia: NAD TÝM - Červená Studňa, o.z.

Ako občianske združenie pôsobiace v sedle Červená Studňa v Banskej Štiavnici, máme rozbehnutý projekt komunitného turisticko- kultúrneho uzlu. Cieľom projektu je výmena krytiny na objekte budovy hájovne, ako prvý krok k následnej rekonštrukcií objektu pre celoročné využitie.Momentálny stav: odstránený nebezpečný odpad strešná krytina - eternit. Cieľom projektu je zastrešiť aktivity - prednášky,workshopy, čítačky, výstavy pod ,,jednu strechu,, fungovanie toho čo sme rozbehli a robíme prevažne v exteriéri mohli tak robiť celoročne.A toto všetko by nebolo možné bez Mateja, ktorý dáva tomuto miestu dušu, a zo sebe príznačným nadšením bude zodpovedne koordinovať projekt k úspešnému koncu.


4231

hlasov

KOLUMBUS - rozvojový program pre mladých
číslo projektu: 771

Hrdina: Branislav Kožuch

Organizácia: V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Naším zámerom je vytvoriť a zrealizovať KOLUMBUS - rozvojový program pre mladých ľudí, ktorý bude okrem kompetencií zároveň budovať ich charakter. Chceme ich motivovať k tomu, aby prebrali zodpovednosť za svoje smerovanie a budovanie ich života, a pomáhať im uvedomovať si, že ich život je darom a len oni sú zodpovední za to, ako ho naplnia. Rovnako im chceme poskytnúť priestor pre bezpečné konfrontovanie a budovanie svojich postojov a názorov. Program bude kombinovať inovatívne prvky zážitkovej pedagogiky, workshopy, individuálny mentoring a napĺňanie osobných cieľov, inšpiratívne aktivity, individuálne výzvy, ktoré budú účastníci plniť, a dobrovoľníctvo ako konkrétna forma pomoci.


4227

hlasov

Mladí proti fašizmu
číslo projektu: 261

Hrdina: Marek Mach

Organizácia: Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society FOundation

Marekov plán je zachytiť kamerou výpovede pamätníkov holokaustu a historických udalostí najmladšej histórie Slovenska, ktoré by pomohli sledovateľom jeho online stránok s výkladom udalostí, ktoré vyvolávajú interpretačné spory. Okrem časti "orálna história" sa Marek bude venovať produkcii krátkych promo videí pre obsah svojich stránok s cieľom podporiť pro-európsku orientáciu mladých. Treťou časťou je Marekovo "turné" po školách na Slovensku, kde sa s rovesníkmi podelí o svoj pohľad na historické udalosti spolu s presvedčením, že dobrý vlastenec môže kráčať aj inou cestou ako je cesta extrémizmu a nenávisti.


4202

hlasov

Za hranice s hudbou - workshop od mladých pre mladých
číslo projektu: 367

Hrdina: Ester Wiesnerová

Organizácia: Za hranice s hudbou

Úspešní slovenskí hudobníci, ktorí študovali na prestížnych zahraničných školách sa delia o svoje vedomosti s mladými na týždňovom intenzívnom hudobnom workshope. Zameraný na žánre, ktoré nie sú na Slovensku dostupné (pop, jazz, hudobná produkcia, písanie piesní a.i.), workshop je na Slovensku jediným svojho druhu. Účastníci zažijú týždeň plný intenzívneho kontaktu s lektormi a špeciálnym zahraničným hosťom (pedagóg z Berklee), individuálne hodiny, interaktívne workshopy, jamy a dokonca si budú mať možnosť zahrať na dobročinnom koncerte! Ester je autorkou nápadu ako aj jednou z lektorov. Tento projekt je krokom k jej dlhodobému cieľu, a to založiť školu populárnej hudby a jazzu na Slovensku.


4188

hlasov

Šanca dokázať viac.
číslo projektu: 951

Hrdina: Jana Kvasnová

Organizácia: Daruj nádej, občianske združenie

Potreby detí s ťažkým zdravotným postihnutím si vyžadujú komplexný prístup zameraný aj na úpravu psychosociálnych funkcií, ktorý smeruje k rozvoju vzdelania a samostatnosti. Zakúpením potrebného vybavenia a úhradou nákladov za certifikovaný kurz EEG Biofeedback vytvoríme priestor a možnosti pre pravidelný tréning, ktorý eliminuje poruchy správania /pozornosť, stres/, poruchy reči aj spánku, poruchy pamäte a pod.. Deti sa tak naučia ovládať svoj mozog, svoju pozornosť, zvýšia koncentráciu a výkon pri učení, či bežnom fungovaní v živote. Janka sa postará o výber, nákup, inštaláciu vybavenia, zariadenie priestoru ako aj poskytnutie informácií o možnosti a vhodnosti terapie.


4185

hlasov

Autizmus a rodina, každý je tam hrdina
číslo projektu: 929

Hrdina: MUDr. Iveta Bujňáková

Organizácia: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) Turiec

Projekt je zameraný na aktivity pre rodiny s deťmi a mládežou s autizmom. Naším cieľom je realizovať akcie, ktoré podporia súdržnosť rodín, spolupatričnosť, ale aj ocenia samotné matky a otcov v ich neľahkej ceste. Chceli by sme organizovať podujatia pri príležitosti dňa otcov, dňa matiek, dňa detí, ale aj spoločný rekondičný pobyt pre všetky členské rodiny SPOSA Turiec, či varenie gulášu našimi autistickými členmi.


4154

hlasov

Svet vo svete
číslo projektu: 800

Hrdina: Mirka Gina Jánošíková

Organizácia: OZ BUBLINA

Projekt "SVET VO SVETE" je zmesou nápadov, ktoré sa nám zrodili v hlavách počas takmer 20 - ročnej praxe s deťmi z detských domovov a 9 - ročného fungovania OZ Bublina, ktoré vnímame ako poslanie. Poslanie sprevádzať deti z detských domovov na ich ceste životom. Byť s nimi, aktívne tráviť náš spoločný voľný čas, rozvíjať ich schopnosti, učiť ich novým veciam. Položiť základný kameň rebríčka hodnôt, či riešenia krízových situácii, ktorými môžeme tieto deti nasmerovať na reálnu a nie ľahkú budúcnosť po opustení detského domova. A o tom je aj náš projekt: tráviť spolu čas na nových miestach,učiť sa, motivovať, zažívať, rozvíjať, tešiť sa a spolu sa stávať lepšími.


4114

hlasov

Detský svet vedy a techniky
číslo projektu: 885

Hrdina: Iveta Csicsolova

Organizácia: Centrum voľného času

Hlavným cieľom projektu je vzbudenie záujmu detí a mládeže o vedu a techniku, o moderné digitálne technológie a robotiku vo voľnom čase. Vybudovanie Detského sveta vedy a techniky s odbornými klubovňami so zameraním na vedecko-technické aktivity, čím sa skvalitní úroveň vzdelávania v oblasti vedy a techniky v záujmových útvaroch a klubovej činnosti pod vedením nášho hrdinu - Ivetky Csicsolovej. Prínosom bude dostupnosť moderných digitálnych technológií aj pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia a podpora študentov pri profesionálnej orientácii a výbere škôl s technickým odborným zameraním. Hrdina projektu bude odborným garantom a realizátorom projektu.


4077

hlasov

Rozumiem - teda som
číslo projektu: 668

Hrdina: Barbara Randušková

Organizácia: Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

Tento pilotný projekt v danej problematike je prvým krokom k rozšíreniu informácií, vzdelávaniu a k osvetovej činnosti v oblasti duševného zdravia a prístupnosti osobnej psychologickej pomoci Nepočujúcim v ich prirodzenom jazyku - posunkovom jazyku. Hlavnou aktivitou projektu bude zorganizovanie besied na túto tému za účelom identifikovania otázok, potrieb, bariér, predsudkov a mýtov v súvislosti s prácou psychológa alebo terapeuta, ktoré poslúžia ako materiál pre spracovanie vzdelávacích videí v tejto tematike. Rola hrdinky, ako prvej psychologičky na Slovensku, ktorá ovláda slovenský posunkový jazyk, bude tieto informácie sprostredkovať a rozšíriť možnosti takejto pomoci Nepočujúcim.


3182

hlasov

SPOLOČNE ZA ŽIVOTOM
číslo projektu: 33

Hrdina: Kristína Španová

Organizácia: SMILE n.o.

SPOLOČNE ZA ŽIVOTOM je projekt so vzdelávacím cieľom. Zámerom je vytvoriť vzdelávacie programy pre rodičov a detských pacientov, ktoré im uľahčia obdobie doliečovania a podporia ich na ceste k čo najrýchlešiemu návratu do bežného života. Plánujeme vytvoriť vzdelávacie videá z oblastí ošetrovania, možné komplikácie po transplantácii a sekundárne následky liečby, psychohygieny, stravovania po transplantácií a športovej aktivity počas a po liečebnom procese. Vzdelávacie videá budú pripravené odborníkmi, ale aj samotnými deťmi a mladými ľuďmi s transplantovanou kostnou dreňou. Budú umiestnené na platformy transplantaci.com a rodicia.com podľa zamerania jednotlivých videí.


3022

hlasov

Angažuj sa
číslo projektu: 399

Hrdina: Helena Gúberová

Organizácia: Laura, združenie mladých - stredisko Michalovce

Stredisko Laura je pre danú lokalitu výnimočné svojou otvorenosťou a prijatím pre chudobnejšie deti a mladých z mesta a okolitých dedín. Činnosť v stredisku realizujeme bezplatne. Vďaka grantu, spolu s hrdinom, mladými a dobrovoľníkmi, pretvoríme plesnivé a zatečené priestory na príťažlivé, vybavené modernou technológiou. Do projektu chceme zapojiť rodičov detí, dospelých dobrovoľníkov a seniorov, ktorí s nami pravidelne spolupracujú na výchove a vzdelávaní. Hrdina bude realizovať projekt s dvadsiatimi mladými animátormi.


2152

hlasov

Vegánske hody 2019
číslo projektu: 904

Hrdina: Martin Smrek

Organizácia: OZ VEGÁNSKE HODY

Vegánske hody, ktoré Martin založil a rozvíja, sú festivalom udržateľného a ohľaduplného jedla, ktoré ľuďom po celom Slovensku približuje chutné rastlinné stravovanie. Na podujatí návštevníci a návštevníčky spoznajú to najlepšie z rastlinnej kuchyne, ale aj kozmetiku netestovanú na zvieratách, či udržateľné čistiace prostriedky. Súčasťou podujatia je aj sekcia kuchárskych talentov, v ktorej sa mladí nadaní ľudia predstavujú so svojim kuchárskym umením a získavajú skúsenosti a odhodlanie potrebné pre spustenie svojho vlastného udržateľného a rastlinného podnikania. Vstup na podujatie je tradične voľný, takže možnosti spoznať rastlinné stravovanie sú otvorené aj pre zvedavcov.


1876

hlasov

Radosť objavovať
číslo projektu: 888

Hrdina: Pavol Koprda

Organizácia: P-MAT

Cieľom projektu je podnietiť v mladých ľuďoch radosť z objavovania matematiky a prírodných vied a tým u nich vzbudiť motiváciu k ďalšiemu rozvoju. V rámci projektu poskytneme deťom možnosť zažiť kvalitné a moderné vzdelávanie. Urobíme to formou jednodňových aktivít na 20 vybraných školách po celom Slovensku. Zároveň pripravíme pobytové akcie pre deti z celého Slovenska, kde formou zážitkových hier budeme rozvíjať kritické a logické myslenie, kreativitu a prácu v tíme. Paľo bude projektovým manažérom celého projektu. Zabezpečí koordináciu dobrovoľníkov, lektorov a bude garantom pripraveného programu. Zároveň zabezpečí zdroje na dlhodobé fungovanie.


1647

hlasov

Na zelenej lúke
číslo projektu: 530

Hrdina: Ľubica Hrustič Karlubíková

Organizácia: Homunkulus

Projekt reflektuje čoraz naliehavejšiu potrebu dnešnej premedializovanej doby vrátiť deti späť do prírody, k hodnotám a kontaktu so sebou v prirodzenom a slobodnom prostredí. Záhradu s veľkorysou rozlohou, ktorú má OZ Homunkulus k dispozícii, chceme premeniť na „outdoorovú učebňu“ určenú pre deti v rôznych formách vzdelávania a ich rodiny. Smerovať tak vzdelávanie detí zo širokého okolia von, do prírody, aby čokoľvek, čím momentálne vo svojom vzdelávaní žijú, mohli realizovať vonku, prirodzene, hravo, tvorivo a zmysluplne.


1350

hlasov

PARAMISA (rozprávky)
číslo projektu: 673

Hrdina: Monika Frišničová

Organizácia: Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave

Naša hrdinka Monika je mladá žena, ktorá sa napriek svojmu handicapu angažuje v práci s rómskou mládežou. Býva a pracuje v rómskom pastoračnom centre v Čičave. Projektom chceme zaktivizovať rómske mamičky, deti a mladých do "Monikiných aktivít". Vytvoríme divadelné scénky, zostavíme detský zbor, namaľujeme obrazy, zrealizujeme nácviky, kurzy a nahráme krátke divadielka s piesňami pre vysielanie televízie. Projekt zahŕňa tri oblasti: 1. Výtvarná oblasť - ikonopisectvo (sakrálne umenie) 2. Hudobná oblasť - hudobný doprovod k divadlu / rozhlasová hra 3. Divadelná oblasť - bábkové divadlo


1330

hlasov

Darujme si radosť
číslo projektu: 735

Hrdina: Júlia Bublavá

Organizácia: Nadácia ŽIVOT

Hlavným cieľom je podporiť našu lokálnu hrdinku pri realizácii podujatí, ktoré organizuje pre komunity žijúce v Starej Turej a jej Podjavorinskom okolí. Jej i skupine nadšencov, ktorí jej pomáhajú plánujeme zorganizovať vzdelávacie semináre zamerané na rast komunikačných zručností, osobnostný rozvoj, prácu ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a motiváciiu v práci dobrovoľníkov. Následne si dobrovoľníci budú môcť overiť novo získané poznatky priamo v teréne. Budú mať za úlohu naplánovať, pripraviť a zrealizovať dve podujatia pre rôzne cieľové skupiny. Na záverečnom stretnutí vyhodnotia svoje skúsenosti a predložia návrhy na zlepšenie pri príprave podujatí, ktoré si naplánujú pre rok 2020.


1310

hlasov

O HODNOTE POTRAVÍN
číslo projektu: 328

Hrdina: Patricia Černáková

Organizácia: OZ STRUK

Všetci chceme jesť! Máme rôzne vedomosti, zručnosti, skúsenosti. Čo nás spája je JEDLO. Každý človek môže ovplyvniť svoje zdravie, vzhľad krajiny aj ekonomiku regiónu cez jedlo.Projekt spája študentov z rôznych stredných škôl do spoločného výučbového programu.Mládeži priblížime proces produkcie potravín prostredníctvom zážitku a spolupráce s využitím ich rôznorodých tvorivých schopností.Praktické učenie bude prebiehať na farme v Škole permakultúry pod vedením odborných lektorov. Rovesnícke vzdelávanie na ich školách im prepojí vedomosti z rôznych odborov na budúcu uplatniteľnosť človeka pri rozvoji svojho regiónu.Cieľom je nastaviť pilotný projekt replikovateľný pre rôzne stupne vzdelávania.


1302

hlasov

Radosť zo športu pre všetky deti!... zlepšenie podmienok v športe podporou znevýhodnených detí
číslo projektu: 377

Hrdina: Anna Schumichrastová

Organizácia: Atletický club Nové Zámky

Projektom chceme prispieť k podpore detí, ktoré majú výrazné sociálne či zdravotné znevýhodnenie a chcú sa venovať spolu s nami športu. Túto skutočnosť sme zistili v rámci našej praxe, pri osobnom stretnutí s týmito deťmi a pri dotazovanom záujme takýchto detí v rámci našej činnosti. Stretli sme sa s deťmi, ktoré sú z Detského domova a začali sme spolupracovať s Domovom o možnostiach ich výuky včlenením do našich už prebiehajúcich aktivít. Hlásia sa nám deti s diagnózou cukrovky, či rôznymi formami autizmu. Veľmi by sme im chceli pomôcť, no nemáme na to prostriedky. Projektom prispejeme ku zvýšeniu osvety a významu športového vzdelávania detí pre fungovanie integrovanej regionálnej society.


1007

hlasov

Spoznajte Slovensko spolu s nami
číslo projektu: 928

Hrdina: Juraj Šimkovič

Organizácia: Cakumprásk, o.z

Projekt je zameraný na spoznávania Slovenska - na prírodu a ľudí. V minulom školskom roku Juraj a Frederik navštívili 91 hradov a zámkov Slovenska a spísali cestopis - praktickú príručnú príručku. V tejto knihe je veľa miesta na spísanie si vlastného cestopisu. Etapa 1: vytlačenie cestopisnej knihy o hradoch a zámkoch Etapa 2: prihlásenie rodín do dobyvateľskej partie Etapa 3: hradné stretnutia dobyvateľských rodín na hradoch a zámkoch s animačným programom, kde sa im odovzdajú ich denníky Etapa 4: motivácia rodín a vyhlásenie týždňových, mesačných rodinných výziev Etapa 5: prijatie rodín za právoplatných dobyvateľov a odovzdanie odmien počas záverečnej hradnej korunovácie


984

hlasov

Revitalizácia tradičného podbránia mestského domu
číslo projektu: 56

Hrdina: Peter Kasman

Organizácia: Aktívny PARK Rajec

Tradičné podbránie mestského domu, v ktorom sídli OZ Aktívny PARK (APR) chceme zveľadiť, revitalizovať a upraviť tak, aby sme v ňom mohli realizovať aktivity, ktoré charakterizujú činnosť APR. Pravidelné aktivity (od týždenných až po denné) podporujú rast komunity v oblasti lokálneho farmárstva, zdieľanie a poznávanie nových výrobcov a predaja ich výrobkov v mieste výroby. Konaním verejných, umelecko-remeselno-vzdelávacích a artrových eventov (výstavy, prednášky, divadlo,...) týchto ľudí, organizácie združujeme, niektorým poskytujeme priestor pre výrobu. Hrdina s podporou APR tieto eventy ideovo i technicky tvorí a stálym kreovaním vytvára nové spojenia aktivít, ľudí, remesiel a umenia.


945

hlasov

Mám na to byť hravý
číslo projektu: 705

Hrdina: Peter Černák

Organizácia: Gymnázium Ladislava Novomeského

Náš projekt sa zameriava na oblasť nových interaktívnych vzdelávacích prostriedkov, foriem a metód vyučovania, zmysluplné trávenie voľného času, rozvoj sociálneho.cítenia. S podporou hrdinu ukážeme kolegom výhody pre žiakov atraktívnej, metódy vyučovania - Game Based Learning. Učenie sa hrou zaradíme do vyučovacieho procesu viacerých vzdelávacích oblastí. Príprava učiteľov na vyučovanie sa bude realizovať formou workshopu a prednášky, pri ktorých vyučujúci získajú zručnosť učiť HROU. Študenti budú zapojení do rôznych tvorivých aktivít v prospech. Okrem vzdelávania projektom podporíme rozvoj afektívnej zložky osobnosti (verbálna komunikácia, sociálne väzby, komunikácia v komunite).


930

hlasov

Telocvikári školám
číslo projektu: 652

Hrdina: Dávid Zeman

Organizácia: Telocvikari.sk o.z.

Cieľom Telocvikari.sk je zapojiť čo najviac telocvikárov. Aby aktívne zdieľali svoje skúsenosti formou videí. Zatiaľ to robí len hŕstka statočných. Radi by sme zapojili školy z celého Slovenska a telocvikárov. Ako motiváciu by sme radi využili balíčky športového vybavenia pre telocvikárov a školy, ktoré sa do projektu aktívne zapoja. Radi by sme investovali aj do videotechniky na skvalitnenie našej tvorby, ktorú môžete vidieť na www.telocvikari.sk.


877

hlasov

Roztápanie našich bariér
číslo projektu: 843

Hrdina: PaedDr. Noščáková Ľubica

Organizácia: Pohodovo, o.z.

Projekt prepája deti zo ZŠ so seniormi z Domova dôchodcov v spoločných aktivitách, tkroé roztápajú bariéry medzi generáciami. Deti sa spolu s dobrovoľníkmi stávajú súčasťou života DD , prinášajú aktivitu a radosť za múry DD, kde žije mnoho imobilných starkých. Tí im dávajú svoj čas a vzájomne sa obohacujú. Tieto skúsenosti potom deti prenášajú do miestnej sídliskovej komunity, kde sa počas komunitných dní snažia v podobne ladených aktivitách obohacovať si vzájomne život aj s ľuďmi zo sídliska. Spoločné tvorenie a zažívanie radosti tak prispieva k roztápaniu vzájomného "odcudzenia" , ktoré je inak bežnou súčasťou ľudí vo veľkých mestách a mení klímu na priateľsky nastavenú, príjmajúcu.


835

hlasov

Včasná podpora rodín detí s autizmom v Žiline
číslo projektu: 303

Hrdina: Kristína Koršňáková

Organizácia: Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o.

Projektom chceme rozšíriť terénne služby a aktivity smerované na podporu rodín, ktoré vychovávajú dieťa s autizmom v ranom veku. Vzdelávať odborníkov v oblasti terapeutického pôsobenia na deti s poruchami autistického spektra novými terapeutickými spôsobmi, aby boli služby v našom regióne dostupnejšie pre danú cieľovú skupinu. Prostredníctvom projektu chceme šíriť osvetu v bežnej komunite, ktoré je aktuálne vo väčšine prípadov odmietavá, nakoľko nechápe rozmer porúch autistického spektra a jeho vplyv na správanie dieťaťa a prežívanie celej rodiny, ktorá je často sociálne izolovaná.


825

hlasov

Detský knižný klub
číslo projektu: 685

Hrdina: Eva Lavríková

Organizácia: Základná umelecká škola Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou

Cieľom projektu je založenie knižného klubu pre deti a mládež na sídlisku Dubnička. Fyzickou súčasťou projektu bude knižná búdka v exteriérových priestoroch areálu školy, ktorá bude slúžiť na voľné zapožičiavanie a výmenu kníh zameraných primárne na detského čitateľa. Slúžiť bude všetkým sídliskovým deťom. V interiéri školy má vzniknúť čitateľský kútik s knižnicou. Okrem toho sa tu bude pravidelne raz mesačne stretávať detský knižný klub, ktorého úlohou bude diskutovať o vybraných detských tituloch spolu s príležitostnými workshopmi či inými zážitkovými sprievodnými aktivitami. Zámerom je u detí vzbudiť záujem, podporovať a rozvíjať lásku ku knihám, čítaniu a príbehom..


747

hlasov

Neseďme doma
číslo projektu: 431

Hrdina: Šimon Kupec

Organizácia: Obec Veľké Zálužie

Centrum voľného času Slniečko podporí mladé talenty a dá možnosť deťom a mládeži realizovať svoje potreby pre trávenie voľného času. Mnohé úspechy, ktoré sme dosiahli potrebujú pre svoje rozvíjanie ďalšie materiálne zabezpečenie, nevyhnutné pri tréningu a rozvoji zručností a schopností detí. Šimon Kupec bude počas celého obdobia aktívne pracovať s členmi záujmových útvarov a podieľať sa na realizácii podujatí. Zároveň bude členom organizačnej komisie a pripravovať svoje vlastné projekty. Záverečným športovým podujatím bude detská miniolympiáda s bohatým kultúrnym programom a vyhlásením najlepších športovcov za účasti známych športovcov z Nitrianskeho regiónu.


698

hlasov

Mladí pre mladých
číslo projektu: 409

Hrdina: Lucia Parcová Šálková

Organizácia: Slovenský skauting, 10.zbor Trstená

Projekt sa zameriava na deti a mládež, ale aj na komunitu, ktorej sú súčasťou. Projekt podporuje prácu a fungovanie skautského zboru, ktorý na svoju činnosť používa rokmi overený avšak moderný program zameraný na rozvoj jednotlivca komplexne a prináša jeho fungujúce metódy medzi čo najväčší okruh mladých. Rovnako vytvára v meste priestor, kde sa členovia komunity môžu stretávať pri rôznych aktivitách a tak aktívne spoločne tráviť čas,navzájom sa obohacovať, rozvíjať a tak búrať rôzne stereotypy. Projekt bude realizovaný vedením Lucie, ktorá má víziu a chuť otvoriť dvere skautskej organizácie a vytvoriť silnú a fungujúcu spoluprácu s ostatnými organizáciami v meste.


676

hlasov

Školy bez pesticídov
číslo projektu: 259

Hrdina: Ivan Iľko

Organizácia: Zóny bez pesticídov, o.z.

Projekt Školy bez pesticídov, je zameraný na formovanie pozitívneho vzťahu obyvateľov k životnému prostrediu a k zvýšeniu ich environmentálneho povedomia. Cieľom projektu je zapojiť školy do procesu znižovania chemických zásahov pri údržbe zelene a komunikácií v školskom prostredí a zabezpečiť funkčnosť vzdelávania v tejto oblasti.. Hrdina projektu Ivan Iľko bude spoluautorom pripravovaných metodických príručiek a lektorom na zapojených školách a metodických dňoch pre učiteľov.


596

hlasov

Chcem vedieť...
číslo projektu: 766

Hrdina: Pavel Hegedüš

Organizácia: Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble

Chceme vybudovať pre žiakov inšpiratívny priestor na aktívne využívanie voľného času, kde nájdu oddychovú zónu s knižnicou, edukatívnymi, logickými a vedomostnými hrami, technickými stavebnicami a 3D tlačiarňou.


533

hlasov

ŽIVÁ VODA - komunitný outdoorový areál pri rybníku vo Hviezdoslavove
číslo projektu: 763

Hrdina: Marek Lackovič

Organizácia: OZ Tri líšky

Cieľom projektu je znovuobnovenie sily Žitného ostrova, ktorú symbolizuje jeho najväčšie bohatsvo - podzemná voda. V tejto etape Chceme vytvoriť vodný prvok – tzv. "Živé žriedlo" alebo "Živú vodu", ktorá bude symbolizovať komunitné bohatsvo, štedrosť komunity voči pocestným a priateľom a ktorá vytvorí mentálnu dominantu obce Hviezdoslavov. Súčasťou bude vytvorenie rekreačnej zóny - revitalizácia drevín a kríkov, odstránenie náletových drevín, menšie kompaktné detské ihrisko s tzv. "preliezkami" z ekologických materiálov s dôrazom na trvalú udržateľnosť, menší hájik/park s lavičkami pre komunitné stretávanie sa a 2ks altánkov s ohniskami pre spoločné komunitné opekačky.


521

hlasov

Viac zvukov pre nepočujúce deti
číslo projektu: 920

Hrdina: Ľubka Majtánová

Organizácia: NepočujúceDieťa.sk

"Vaše dieťa nepočuje." Táto diagnóza zmení ročne skoro 200 rodín na hrdinov bojujúcich s časom. Častokrát aj s veternými mlynmi v zdravotníctve, sociálnom systéme, predsudkoch okolia. Ich túžbou je neostať v bubline ticha. Ich snom lepšia budúcnosť pre svoje dieťa. Ich výzbrojou sú informácie a podpora, ktoré im umožnia spraviť správne kroky v správny čas. Chceme byť s nimi a v krízových chvíľach im ponúknuť podporu. Vzdelať ich v tom, čo aktuálne potrebujú nepremeškať. Formou, ktorá je im najviac dostupná. Preto kombinácia offline vzdelávania a online e-bookov dostupných aj z izby v pôrodnici, či detskej izby doma.


452

hlasov

Experiment je zážitok
číslo projektu: 742

Hrdina: Jozef Beňuška

Organizácia: Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine

Projekt predpokladá uskutočnenie workshopov pre žiakov základných a stredných škôl žilinského kraja s názvom "Experiment je zážitok". Cieľom je sprostredkovať fyzikálne poznatky "vedecky", bádateľsky, objaviteľsky, ale v prvom rade zábavnou, súťažnou formou s použitím pomerne jednoduchých a nenáročných experimentov, ale prepojených aj s využitím najmodernejších prezentačných a meracích zariadení. Prezentovanie experimentov bude spojené s aktívnym zapojením poslucháčov s cieľom budovať zručnosti pri realizácii experimentov. Hlavný cieľ si stanovujeme odbúrať nechuť žiakov základných škôl k fyzike ako predmetu a poukázať na prínos prírodovedných poznatkov...


449

hlasov

POHYB je môj životný štýl
číslo projektu: 43

Hrdina: Igor LIba

Organizácia: Občianske združenie LIBA ACADEMY 11

Projekt je zameraný na motiváciu detí k pohybu, láske k pohybu a športu. Finančná podpora aktivít pomôže pri zabezpečovaní propagáciu správnych zásad životného štýlu mladej generácie formou rozvoja telesnej kultúry a športu. Pravidelnými tréningami vytvára akadémia návyk na pohyb, ktorý je veľmi dôležitý i do ďalšieho ich života. Okrem pravidelných tréningov zabezpečuje pre svojich zverencov hokejové súťaže, ale i rôzne iné aktivity mimo ľadu, kde majú možnosť sa viac spoznať. Učia sa navzájom si pomáhať, akceptovať sa, porovnávať ale i vedieť zabojovať spoločne ako kolektív. Igor Liba je súčasťou celého projektu. Jeho skúsenosti a osobnostné vlastnosti sú užitočné pre naplnenie cieľov.


448

hlasov

Škola bez porazených
číslo projektu: 411

Hrdina: Veronika Rabatinova

Organizácia: Detské kočovné divadlo DKD DRaK

Škola bez porazených (T.E.T.) sú kurzy, ktoré chceme adresovať odborníkom, pracujúcim s deťmi (vychovávatelia). V kurze odovzdáme praktické zručnosti, ktoré pomôžu profesionálom pri práci s deťmi. Ide o komplexný model rozvíjania vzťahov, učí pedagógov aj deti ako predchádzať vzniku vzťahových problémov a konfliktov a riešiť ich skôr, ako vzniknú. Zlepšuje klímu v zariadení a prispieva k pozitívnemu formovaniu osobnosti žiakov, zlepšeniu vyučovacích výsledkov. Odhaduje sa, že pedagógovia trávia 50 až 90 % času v detskom domove tým, že sú súčasťou nejakej medziľudskej komunikácie. Väčšina vzdelávaní a kurzov neponúka praktické užitočné zručnosti, ktoré naopak chceme ponúknuť my.


381

hlasov

Vyhliadka "Pod širákom"
číslo projektu: 853

Hrdina: Mgr. Zdenka Prílepková

Organizácia: ekolive, občianske združenie

Projekt Vyhliadky "Pod širákom" je prirodzeným pokračovaním a rozšírením náučného chodníka Párnické jazerá, ako aj EKOcentra Pod širákom v lokalite párnických jazier. Radi by sme vybudovali interaktívnu panoramatickú vyhliadkovú vežu, ako aj doplnili lavičky na trase chodníka. Súčasťou projektu budú aj "hávedníky", ako aj celková bežná údržba drevených prvkov chodníka (mostíky, zábradlia, schody). Keďže návštevníkov v tejto lokalite pribúda, radi by sme vyriešili aj otázku množiaceho sa odpadu a to tak, že tu vybudujeme prístrešok na zber a uskladnenie separovaného odpadu, ktorého súčasťou bude aj EKO tabuľa. Hrdina bude nielen spolutvorcom, ale priamo aj realizátorom a garantom projektu.


351

hlasov

Žijeme s autizmom
číslo projektu: 429

Hrdina: Mária Helexová

Organizácia: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom BB /SPOSA BB/

Popri náročnej starostlivosti o syna , chce aj pre ostatných rodičov detí a dospelých s autizmom docieliť posun a to rozvojovými aktivitami ,zmysluplným a efektívnym vyplnením voľného času. Pomôže im to napredovať a stanú sa prínosom pre spoločnosť v tom.


342

hlasov

Všetci nemôžu, ale niekto môže
číslo projektu: 845

Hrdina: Anadrea Geseová

Organizácia: Asociácia slovenských arteterapeutov

Projekt sa prioritne zameriava na vzdelávanie v arteterapii. Pracuje s dvomi cieľovými skupinami - študentmi pedagogického a nepedagogického zamerania, ktorí prostredníctvom workshopov získajú základné poznatky v oblasti arteterapie, ktoré môžu využiť vo svojej praxi po ukončení štúdia. Druhú skupinu tvoria arteterapeuti, umelci, sociálni pracovníci, pedagógovia, psychológovia i príslušníci iných pomáhajúcich profesií, ktorí by radi získali základné i nadstavbové informácie v oblasti arteterapie a záleží im na skvalitnení svojej práce s rôznymi cieľovými skupinami. Zároveň plánujeme vytvoriť priestor na zdieľanie skúseností a posilniť tak arteterapiu na Slovensku.


338

hlasov

Rozbehnime skauting v Stupave
číslo projektu: 901

Hrdina: Richard Dvorský

Organizácia: 104. zbor Bratislava Ružinov

Projekt je zameraný na rozvoj skautingu v Stupave. Cieľom je vytvoriť priestor pre zmysluplné trávenie voľného času, aktivity budú viesť mladých ľudí k hodnotám skautingu, ich osobnostnému rozvoju a zodpovednému prístup k životnému prostrediu. Skauting má za cieľ nájsť a vychovať budúcich vodcov, čím sa projekt stáva dlhodobo udržateľným. Pre skautský oddiel chceme zabezpečiť outdoorové vybavenie, ktoré bude využívané pri spoločných aktivitách a pomôže zatraktívniť program a rozšíriť jeho možnosti. Richard bude pôsobiť ako vodca oddielu. Do projektu bude prispievať svojou aktívnou účasťou na schôdzkach, výletoch a vedením skautského letného tábora. Využije tak svoje dlhoročné skúsenosti.


329

hlasov

Škôlkarsky vodičák
číslo projektu: 911

Hrdina: Janka Mičušíková, Ing.

Organizácia: Mesto Bytča (pre Materská škola Hliník nad Váhom, Bytča)

Zámerom projektu je položenie "základného kameňa" vzdelávania detí materskej školy i ostatných detí obce v oblasti dopravnej výchovy, a to formou situačných a zážitkových aktivít na dopravnom ihrisku. Dopravná výchova a praktický tréning pod vedením dospelých pomôže k nadobúdaniu základných návykov správania sa v rôznych dopravných situáciách. S cieľom vytvárania uvedomelého vzťahu k cestnej premávke, zmyslu pre ochranu a pomoc druhému v reálnych dopravných situáciách chceme vytvoriť v školskom areáli dopravné ihrisko. Za týmto účelom je potrebné na školskom dvore položiť asfaltový koberec, vyznačiť zvislé a vodorovné dopravné značenie, dopravné prostriedky a ochranné prostriedky pre deti.


320

hlasov

Deti deťom a seniorom
číslo projektu: 740

Hrdina: Jaroslava Krukarová

Organizácia: Človek v ohrození, n.o.

Cieľom projektu je vytvorenie priestoru zmysluplne tráviť čas pre deti a mládež z okolia Sveržova žijúcej v generačnej chudobe prostredníctvom ich aktívnej participácie v gospelovej kapele. Projekt taktiež poskytne priestor na formovanie hodnôt, zvyšovanie sebahodnoty a motivácie zapojenej mládeže ako i prekonávanie bariér medzi majoritou a minoritou, keďže koncerty sú naplánované v okolitých komunitných centrách, domovoch dôchodcov a detských domovoch. Prostriedky grantu sa použijú hlavne na nákup hudobných nastrojov, kostýmov a zabezpečenie dopravy na koncerty. Rola Jarky spočíva v koordinácii projektu, ako aj spolupríprave (s deťmi) programu a koncertov.


313

hlasov

"Pomocné labky"
číslo projektu: 821

Hrdina: Ing. Martin Majer

Organizácia: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy

Škola prostredníctvom inštruktora, ktorým je nominovaný hrdina, vyberie študentov, ktorí inklinujú k sociálnej oblasti. Následne sa vyberú vhodné psíky, ktoré budú pripravené na návštevy klientov, resp. ľudí ktorí sú telesne, mentálne handicapovaní alebo ľudí starých a opustených. V uvedenom kontexte sa bude využívať pozitívna metóda tzv. animoterapie, teda priaznivého pôsobenia psa na človeka a to prostredníctvom návštev u klientov a vytvorením vzájomnej interakcie, resp. navodeného scenára, ku ktorému bude patriť okrem samotnej prítomnosti psíkov a ich vyhladkanie, aj rôzne triky predvádzané psíkom s možnosťou, aby si to vyskúšal aj samotný klient.


300

hlasov

Plávanie - pohybová liečba vo vode
číslo projektu: 736

Hrdina: Věra Čamborová

Organizácia: Piešťanský plavecký klub

Plávanie je integrálnou súčasťou pohybovej liečby vo vode, ak je prispôsobené potrebám dieťaťa a vychádza z jeho mobility, môže sa pokladať za liečebné plávanie. Cieľom projektu je výuka plávania pre deti so zdravotným znevýhodnením vo veku od 3-13 rokov pomocou Halliwickovej metódy. Ide o živú, dynamickú metódu, lektori deti s postihnutím učia základné znalosti pohybu vo vode, zapájajú ich do aktivít vo vode, povzbudzujú ich k nezávislému pohybu a učeniu plávať.


297

hlasov

Skrotiť Draka
číslo projektu: 758

Hrdina: Klára Kusá

Organizácia: ViaSua Centrum systemickej prevencie a intervencie

Projekt je zameraný na destigmatizáciu duš. ochorení a ľudí, ktorí im čelia. V úvodne je kampaň búrajúca mýty v centre s Hrdinkou projektu, vlogerkou Klárou Kusou, ktorá sama duš. ochoreniu čelí. V rámci toho prebehne aj nábor 10 aktérov s duš. ochorením a 10 dobrovoľníkov do ďalšej fázy projektu a ich príprava na tovrivé workshopy Skrotiť Draka. Tie s účastníkmi a nami odborníkmi prebehnú vo verejných priestoroch 2mestách 2krajov (BB a BA) kde cez expresívne umenie vyjadrujú ich boj s ochorením a dvíhame povedomie. Záverom Happening prezentuje umelecké výstupy a prepája aktérov komunity. Vo všetkých fázach projektu natáčame videá s účastníkmi i s verejnosťou pre pokračovanie kampane.


275

hlasov

Zaži trnavské remeslá.
číslo projektu: 886

Hrdina: Monika Štofejová, rod. Gregorová

Organizácia: Zlata priadka, n.o.

Hlavným cieľom projektu je organizovať voľnočasovo-vzdelávacie kurzy pre deti a mládež, od predškolského veku ,zamerane na tradičnú kultúru a remeslá trnavskej oblasti, ako napr. tkanie na krosnách, hrnčiarstvo, podmaľba na sklo, medovnikárstvo, paličkovanie. Poznávaním tradičných remesiel a kultúry našich predkov chceme rozvíjať povedomie identity detí a ich vlastných koreňov v EU kontexte. Chceme im skvalitniť voľný čas. Projekt bude prebiehať formou kurzov, tvorivých dielní a prednášok, 2-krát týždne v materských školách v Trnave počas 04-10/2019 a 2-krát týždne v parku v časti Kamenný Mlyn počas leta 07-08/2019. Hrdina bude aktívne zapojený ako koordinátor dobrovoľníkov a lektor.


265

hlasov

Genesis - Online škola tvorivého písania
číslo projektu: 767

Hrdina: Alexander Schneider

Organizácia: Force Majeure

Cieľom projektu Genesis je poskytnúť novým (ale aj ostrieľaným) autorom (nielen) fantastiky možnosť zlepšiť sa vo svojej tvorbe prostredníctvom účasti v internetovej škole tvorivého písania úplne zdarma. Zaregistrovaním sa do systému môže potenciálny autor prejsť lekciami tvorivého písania zameranými na aspekty epického literárneho diela – tvorbou postáv, dialógov, opisov, stavbou deja či špecifickými žánrovými danosťami (fyzikálne zákony v žánri scifi, logické a historické fakty vo fantasy), atď. Alexander Schneider so svojimi širokými skúsenosťami z literárnych workshopov a pod. bude koordinovať celkové smerovanie projektu a prispievať do lektorského a pedagogického obsahu.


263

hlasov

Kinočák
číslo projektu: 751

Hrdina: Peter Vlkovič

Organizácia: Nový film

KINOčák bude premietacie auto, ktoré bude prezentovať krátke filmy mladých tvorcov aj za ich účasti. Privedieme menšinovú kultúru aj do oblastí, kde takýto druh podujatı́ nie je zvykom. Po každom premietaní bude diskusia s tvorcami alebo k téme s odborníkmi. Výber toho najlepšieho z krátkeho filmu z festivalu krátkeho filmu Filmová noc na hrade - FNNH ( hrad Šariš )


255

hlasov

HOLÍČSKE MEGALITY – kamene zabudnutého času: Spoznaj a chráň svoju históriu
číslo projektu: 903

Hrdina: PhDr. Rudolf Irša

Organizácia: Spoločnosť Charyma

Vyhotovíme viacjazyčnú webovú stránku informujúcu o náleze pravekej svätyne v Holíči a o existencii voľne prístupného Lapidária zostaveného z veľkých megalitických kameňov v parku v centre mesta. Webová stránka sprístupní návštevníkom z celého sveta populárnou formou odborné informácie o objave, ktorý je v strednej Európe unikátom. Prispeje k propagácii dejín mesta, regiónu a Slovenska doma aj v zahraničí a k ochrane objektu rozšírením vzdelania návštevníkov a domácich obyvateľov. Súčasťou projektu je vyhotovenie 3D modelu svätyne. Stránka bude vyhotovená v spolupráci s objaviteľom objektu, PhDr. Rudolfom Iršom, ktorý napísal dve knihy o Holíčskej svätyni a tri knihy o dejinách mesta Holíč.


239

hlasov

Pumptrack Beluša
číslo projektu: 956

Hrdina: Juraj Belobrad

Organizácia: Strážovská stopa

V projekte chceme vybudovať pumptrack - dráhu pre bicykle, ktorá je jedinečná tým, že namiesto pedálovania sa na generovanie rýchlosti využíva pohyb tela. Dráha bude mať asfaltový povrch, čím umožníme jej využitie aj pre kolobežkárov a korčuliarov. Týmto projektom by sme radi oslovili hlavne mladú generáciu, ktorú by sme takto motivovali k pohybovej aktivite. V okolí dráhy by sme tiež chceli vybudovať oddychovú zónu s lavičkami a prvkami na cvičenie s vlastným telom, kde by sa mohli stretávať ľudia a tráviť tak spolu čas. Projekt chceme vybudovať s pomocou dobrovoľníkov, čím podporíme stretávanie a vzťahy v komunite.


221

hlasov

Informačné úle a medové raňajky
číslo projektu: 676

Hrdina: Marek Urban

Organizácia: Slovenský zväz včelárov ZO Nitra

Cieľom projektu Informačný úľ a medové raňajky je informovať zainteresované osoby do včelárenia ale aj laickú verejnosť, čo sa deje v posledných rokoch so včelami. Včely musíme chrániť a pomáhať im pri ich najdôležitejšej činnosti a to opeľovanie rastlín. Zároveň je možné urobiť hlbší prieskum a porovnať rozličné životné prostredia, kde umiestnime informačné úle, pričom informácie z nich budú zdrojom nových poznatkov pre verejnosť, študentov a včelárov. Formou ochutnávky včelích produktov ako je med, peľ, propolis chceme deťom priblížiť zdravý životný štýl. Život včiel ukážeme deťom prostredníctvom Montessori dielničiek na tému včelárenie v škôlkach a základných školách.


219

hlasov

Život môže byť krajší
číslo projektu: 938

Hrdina: Mgr. Beata Molnárová

Organizácia: Harmónia - pre deti

Projektom chceme zabezpečiť spoločne s riaditeľkou detského domova, financovanie rôznorodých aktivít pre deti, umiestnených v detskom domove. Motivovať ich k aktívnemu tráveniu voľného času. Zabezpečiť im prežívanie pozitívnych emócii pri aktivitách, spoznávanie nových možností, získavanie vedomostí, zručností. Vytváranie zdravých vzťahových väzieb. Dôležitá je aj integrácia detí medzi rovesníkmi a v dospelosti začlenenie sa do spoločnosti.


198

hlasov

Zachránia nás deti
číslo projektu: 566

Hrdina: Ing. Dana Plášková

Organizácia: Materské centrum Hojdana - Ružinov

Projekt zastrešuje inovatívne vzdelávanie detí a ich rodičov pričom nosnou témou je životné prostredie a jeho ochrana. V dnešnej dobe považujeme za esenciálnu nevyhnutnosť vychovávať čo najviac detí s vedomým vzťahom ku všetkému čo nás obklopuje. Katastrofické ekologické scenáre a prognózy sú desivé. V našom občianskom združení sme sa rozhodli proti nim bojovať osvetou, budovaním ekologických návykov a poctivého prístupu k životu, ktoré deťom budú vštepované nenásilne a zážitkovou formou. Veríme, že ak pozitívne ovplyvníme a vychováme aj malú skupinu ekologicky vedomých detí, tá bude mať možnosť v budúcnosti ovplyvniť väčšiu skupinu ľudí a tento efekt sa bude pozitívne šíriť ďalej.


195

hlasov

Priestor pre tvoje umenie
číslo projektu: 551

Hrdina: Monika Lukáčová

Organizácia: ŠtArt, občianske združenie

Chceme spoločne vybudovať komunitné centrum pre všetkých umelcov. Mal by to byť prenajatý dom v BA (ideálne v Starom meste), ktorý bude ponúkať možnosť cvičenia na hudobných nástrojoch, rôzne vzdelávacie workshopy pre umelcov,ktoré budú viesť profesionálni umelci. Realizovali by sa tam tiež výstavy fotografií,pozeranie filmov režírovaných mladými filmovými režisérmi, sústredenia speváckych zborov, orchestrov a podobne. Chceme dať priestor každému druhu umenia a ponúknuť umelcom možnosti sebarealizácie. Hrdinka projektu nájde vhodný priestor a zariadi ho potrebným vybavením, zoženie prvých umelcov, spropaguje projekt a zorganizuje prvé workshopy. Financie z grantu použijeme na rozbeh projektu


182

hlasov

Komárno, máme na to!
číslo projektu: 277

Hrdina: Jozef Černek

Organizácia: OZ Dramaťák a Rebeli

Inovatívnym spôsobom povzbudíme ľudí k aktivitám, ktoré bežne nerobia, ale “lajkujú” ich na sociálnych sieťach. Vytvoríme sériu 5 podujatí, ktoré priamo podporia náš región a divadelný tábor, ktorý umožní záujemcom priamo vytvoriť úžasné interaktívne predstavenie. 1. Deti, vezmite vašich von! 2. Vezmi dieťa na plecia a bež! 3. Poď a objav, kde žiješ! 4. Veľká mestská tancovačka! 5. Nájdi komárňanský poklad! Letný muzikálový tábor Séria podujatí bude prebiehať počas 5 mesiacov od jari do jesene, vždy v 1. sobotu v mesiaci. Tábor bude prázdninovou aktivitou. Základnou myšlienkou je ukázať ľuďom, ako sa vedia sami dopracovať k výkonom, ktoré poznajú z YouTube, TV či sociálnych sietí.


181

hlasov

Wander
číslo projektu: 383

Hrdina: Michal Šoltés

Organizácia: Otvorená Hra

Chceme, aby ľudia spolu trávili viac času, viac sa stretávali, viac poznali svoje okolie. Prinášame modernú aplikáciu, hru do vrecka. Cieľom je využiť mobilné telefóny bez ktorých už na ulicu nevyjdeme no zároveň reálne tú ulicu aj spoznávať. Aplikácia hráčov privedie v meste k zaujímavým miestam a zároveň ich zabaví aj úlohou, ktorú majú splniť.


180

hlasov

Mladí ľudia zodpovedne o drogách
číslo projektu: 447

Hrdina: Nikoleta Bedušová

Organizácia: Občianske združenie Odyseus

Projekt je zameraný na mladých, ktorí experimentujú s drogami a žijú aktívnym sexuálnym životom.OZ Odyseus pracuje s touto skupinou ľudí už 17 rokov,v rámci programu SEX/DROGY,ktorý je najstarším preventívnym programom na Slovensku inšpirovaným overenými postupmi zo zahraničia.Aj Slovensko by malo patriť medzi zodpovedné a moderné krajiny,ktoré s mladými ľuďmi hovorí otvorene na témy drog a sexu.Cieľom projektu je pokračovať vo vzdelávacích aktivitách a rozšíriť ich o nové, ktoré mladým ľuďom môžu zachrániť život a ktoré im poskytujú overené informácie.Hlavnou aktivitou je odborné poradenstvo pre mladých ľudí.Hrdinka pracuje priamo v teréne s mladými ľuďmi, kde poskytuje odborné informácie.


179

hlasov

Nebojme sa hliny – návrat k našim koreňom
číslo projektu: 728

Hrdina: Albert Loydl

Organizácia: Združenie Rondel

Projekt je zameraný na vzdelávanie širokej verejnosti, bez rozdielu veku. V rámci série verejných workshopov si účastníci vyskúšajú prácu s hlinou, naučia sa tvoriť jednoduchými technológiami, zažijú návrat do praveku či stredoveku. Súčasťou budú aj verejné výpaly v peci vykurovanej drevom. Cieľom projektu je povzbudiť ľudí ku kreativite, aby sa nebáli tvoriť, čo je veľmi dôležité v súčasnej konzumnej a pretechnizovanej dobe. Ďalším cieľom je utužovanie rodinných či medzigeneračných, spoločenských vzťahov spoločnou tvorbou a zážitkami. Workshopy sa budú konať pod vedením Alberta Loydla, ktorý sa venuje keramickej tvorbe od začiatku 80. rokov a podelí sa s ľuďmi o svoje vedomosti.


174

hlasov

Naučme deti korčuľovať
číslo projektu: 435

Hrdina: Martin Cibák

Organizácia: Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.

V meste Liptovský Hrádok bude 1.9.2019 slávnostne otvorená nová multifunkčná hala s ľadovou plochou. Po dvojročnej príprave a spolupráce Martina Cibáka s vedením mesta Liptovský Hrádok a SZĽH, naše občianske združenie Hokejové talenty plánuje pri príležitosti spustenia haly otvoriť hokejovú prípravku pre deti vo veku od 4 -10 rokov, ktorá bude prebiehať v rámci školského klubu. Zároveň budeme zabezpečovať, prostredníctvom našich kvalifikovaných trénerov, korčuliarsky program pre deti z materských a základných škôl v Liptovskom Hrádku. Projekt nadácie Slovenskej sporiteľne spočíva v pomoci zakúpenia pomôcok pre budúcich korčuliarov a hokejistov v danom regióne.


164

hlasov

Lomnické čháve.
číslo projektu: 401

Hrdina: Tomáš Slebodník

Organizácia: 500 občianske združenie

Kapela Lomnické čháve pochádza z rómskej osady Nový Dvor vo Veľkej Lomnici. Je to osada, ktorá nemá vodovod, kanalizáciu a podmienky na život sú tu naozaj ťažké. Na druhej strane má zopár obyvateľov, ktorých láska k hudbe ženie ďalej bez ohľadu na všetky okolnosti . S chalanmi som sa stretol v apríli 2017 pri príprave nakrúcania filmu KAPELA. Prekvapila ma ich pohostinnosť a čistota. Sme spolu 13 mesiacov a za tento krátky čas sme spoločne urobili veľký progres, v mene kapely, v muzikantskej zručnosti. No potrebujeme pomoc, aby sme dokázali byť samostatní... a tak konečne svetu dokázali že talent a nadšenie tejto kapely sa môže snúbiť v prípade podpory so štastným životom piatich rodín....


163

hlasov

Meníme opustené na plné života
číslo projektu: 943

Hrdina: Lýdia Vencelová

Organizácia: Bakomi

Zmeníme časť zanedbanej školskej záhrady na experimentátorsko-bádateľskú zónu pre deti i dospelých - "učirisko" = učiť sa + ihrisko. V učirisku budú nádrže na vodu, rôzne potrubia, prepážky, vodné inštalácie. Budú tam tiež kamene a drevá rôznej veľkosti a druhu na stavanie a tvorenie. Budú tam rôznorodé štrky, piesok, humus a ďalšie materiály. Hmyzie domčeky, presklené mravenisko, malé skleníky a ďalšie inštalácie budú slúžiť na pozorovanie rôznych foriem života. Učirisko bude slúžiť pre deti, rodičov a učiteľov našej školy aj pre širšiu verejnosť.


161

hlasov

Tvorivosť našich predkov v živote našich detí
číslo projektu: 940

Hrdina: Andrea Dikácz

Organizácia: Ipeľské kultúrne a turistické združenie

Praktické vedomosti nie sú súčastou učebného plánu na základných školách. S našou školou, ZŠ Salka, 108 žiakov máme už 10 ročnú spoluprácu - oživenie remeselníckej činnosti formou pravidelných torivých dielní v ľudovom dome, aby staré remeslá našich predkov, ktoré sa zachovali v dedine nevymizli, aby mohla mládež ich osvojiť. Tento pilotný program chceme s Vašou pomocou zaviesť aj do dalších piatich škôl pre piatákov. V pravidelných intervaloch nasledovné remeslá budeme učiť cielovej skupine: tkanie kobercov, práce zo šúpolia, z kože, z hliny, hrnčiarstvo, makramé-uzlíkovanie , malovanie tradičných motývov a batikovanie. V súčastnosti budeme s deťmi piecť tradičné jedlá.


148

hlasov

Košický dobrovoľnícky rok 2019
číslo projektu: 966

Hrdina: Mgr. Martin Ištvan

Organizácia: Dobrovolnícke centrum Košíc

Projekt Košický dobrovoľnícky rok 2019 chce nadviazať na úspešné projekty dobrovoľníckej jari a jesene už pár rokov realizovaných v meste Košice. Cieľom je zorganizovanie minimálne 30 dobrovoľníckych akcií so zameraním na zlepšenie životného prostredia. Počas roka 2019, kedy bude mesto Košice držiteľom titulu Európske mesto dobrovoľníctva, obyvatelia mesta sa budú môcť aktívne zapojiť do komunitného verejného života vo svojom okolí a spoločne tak meniť svoje životné prostredie k lepšiemu a tvoriť dobré Košice.


141

hlasov

Divadlo Cinknutí
číslo projektu: 960

Hrdina: Matúš Ješko

Organizácia: C.I.N. (cin - ako "puto")

Cieľom projektu je podporiť činnosť divadla. Financie by boli použité na technické zabezpečenie divadla ako je napríklad prenosné pódium, mikrofóny - zvuková technika, rôzne rekvizity. Divadlo je prostriedkom správneho využitia voľného času, ktoré pomáha rozvíjať osobnosť mladých a detí. Hrdinom tohto projektu je Matúš, ktorý zabezpečuje chod divadla. Jeho prístup a nadšenie je pre nás vzorom.


135

hlasov

Cesta chleba
číslo projektu: 944

Hrdina: Paulina Hajdúchová

Organizácia: Cesta hrušovských obyčají

V Hrušove, ktorý je známy Hontianskou parádou, na ktorej sa prezentuje umenie, folklór a remeselná zručnosť našich predkov, chceme vybudovať prístrešok pre prezentovanie a výuku pečenia chleba v originálnych hrušovských kamenných peciach. V takejto exteriérovej kuchyni, v ktorej budú umiestnené kamenné pece a sporák na drevo budeme realizovať edukačné aktivity pre školy, škôlky, turistov a všetkých, ktorí si budú chcieť vyskúšať "cestu chleba" - prostredníctvom ukážok a rozprávania o tom, ako bolo najmä v minulosti ťažké zabezpečiť každý deň chlieb na stôl. S pomocou "živých kuchársky knižiek"-gazdín, chceme zmapovať i rozmanitosť v pečení chleba v rôznych regiónoch Slovenska.


133

hlasov

Úsmev pre všetkých
číslo projektu: 765

Hrdina: Barbora Tóthová

Organizácia: Keď môžem pomôžem

Projekt je zameraný na marginalizované skupiny obyvateľstva (seniorov, autistov, ľudí so zrakovým postihnutím, ľudí so sluchovým postihnutím), ktorí majú obmedzený prístup ku kultúrnym podujatiam v meste. Tieto obmedzenia súvisia s ich finančnými a fyzickými možnosťami - nie len z pohľadu cieľových skupín, ale aj organizátorov (organizácií, ktoré sa starajú o dané skupiny, ale aj Kina Úsmev - poskytovateľa kultúrneho podujatia, jeho technických a finančných možností). Cieľom je sprístupniť filmové umenie pre dané skupiny a zároveň ich integrovať medzi bežné obyvateľstvo, prispôsobením premietaní pre ich špecifické potreby a poskytnutím premietaní zdarma pre všetkých účastníkov.


109

hlasov

Bez obalu!
číslo projektu: 912

Hrdina: Žofia Kutlíková Jakubová

Organizácia: Pestrec

Odpad sa stal jednou z ústredných tém ochrany životného prostredia. Produkuje ho každý z nás a každý je schopný jednoduchými krokmi obmedziť jeho množstvo. Projekt Bez obalu! bude zameraný na intenzívnu niekoľko mesačnú spoluprácu s vybranými zapojenými domácnosťami v Zlatomoraveckom okrese, ktoré budú počas 3 mesiacov znižovať svoj odpad a hľadať ekologickejšie alternatívy v ich každodennom živote. Okrem týchto domácností bude Žofia spolupracovať so školami interaktívnou formou vzdelávania o odpade a so širokou verejnosťou. Projekt tematicky nadväzuje na úspešný projekt realizovaný v BA, teraz sa však presunie do iného regiónu.


108

hlasov

Obnovme Rákociho aleju 100 líp v Zborove
číslo projektu: 832

Hrdina: Milan Železný

Organizácia: ŠOK, o. z.

Projekt je zameraný na realizovanie druhej etapy obnovy niekdajšej dominanty obce Zborov - slávnej Rákociho aleje 100 líp. V tejto aleji bol objavený aj osobitný kríženec lipy – lipa Rákociho (Tiliaₓrakocziana). Táto významná historická pamiatka zanikla koncom minulého storočia, no pred dvoma rokmi sme s pomocou Arboréta na Borovej Hore vo Zvolene a pána Železného zo Zborova naštepili prvé rákociho lipky. V rámci tohto projektu chceme zabezpečiť dostatočné množstvo lipiek na kompletnú obnovu Aleje v jej historickej podobe. Projektom chceme skvalitniť životné prostredie v obci Zborov a navyše pripomenúť ľuďom slávnu históriu, na ktorú môžu byť právom hrdí.


101

hlasov

Kultúrny priestor
číslo projektu: 153

Hrdina: Norbert Daniš

Organizácia: KC PRIESTOR

Ambíciou projektu je rozširovať vzdelanie detí, mládeže, ale aj dospelých v oblasti kultúry, obzvlášť hudby. Prinášať koncerty, vzdelávacie workshopy a komunitné stretnutia, ktoré dajú mladým ľuďom možnosť tvoriť, vzájomne sa inšpirovať a spoznávať bližšie umenie. Zábavnou, trpezlivou a prirodzenou formou sa o výuku postará klavírny virtuóz a pedagóg hry na klavíri Mgr.art Norbert Daniš DiS.Art, ktorý sa svojím inovatívnym spôsobom vedenia mladšej generácie dokáže priblížiť a rýchlo si získať publikum. Projekt nám pomôže priniesť do regiónu a do mesta svieži vánok kultúry. Rovnako pomôže mladšej generácii pracovať so svojimi strachmi, ako napríklad s trémou z prezentácie či zo socializácie.


95

hlasov

Vytvorenie elektronického nástroja na uľahčenie slovného hodnotenia žiakov ZŠ
číslo projektu: 647

Hrdina: Miroslava Kiripolská

Organizácia: Edulienka

Edulienka vytvorí elektronický nástroj, ktorý učiteľom v podobných vzdelávacích skupinách a na základných školách, uľahčí vypracovanie hĺbkového slovného hodnotenia žiaka. Ako základ Edulienka využije svoj spôsob slovného hodnotenia, v rámci ktorého hodnotí pokrok detí pri dosahovaní vybraných zručností. V rámci každej z týchto zručností Edulienka zostavila zoznam aspektov správania dieťaťa, ktoré elektronický nástroj umožní spojiť do editovateľného hodnotenia, ktoré možno doplniť o ďalšie kategórie a oblasti hodnotenia. Za vývoj nástroja bude zodpovedný tím pedagógov Edulienky, programátor, dizajnér a UX špecialista.


92

hlasov

Divadlom za kultúrou a históriou
číslo projektu: 533

Hrdina: Mgr. Marian Mikuš

Organizácia: Detská organizácia FÉNIX, o.z

Projekt "Divadlom za kultúrou a históriou "má za cieľ spájať ľudí z komunít a vytiahnuť ich z reality bežných dní. Cez interaktívne divadlo im chceme umožniť zažiť na vlastnej koži históriu, kultúru, spoznať historické postavy/osobnosti, ale aj súčasnosť, dianie okolo nás a ukázať divadlo, metódy techniky ako nástroj neformálneho vzdelávania. Projekt je určený širokej verejnosti- deťom, mládeži, dospelým. Bude pozostávať z interaktívných workshopov, detského muzikálu v duchu" deti deťom". V rámci podujatia Historickou električkou za históriou a kultúrou v spolupráci s n.o TREŽ ožije táto technická pamiatka divadlom, kultúrou a históriou, čoho súčasťou sa stane komunita, deti, mladí ľudia.


89

hlasov

Moje mesto, moje miesto
číslo projektu: 827

Hrdina: Viera Némethová

Organizácia: YOUNG FOLKS LC

Vzdelávanie hravou formou o architektúre a urbanizme zamerané na deti (3. a 4. ročník ZŠ) v podobe pravidelného mimoškolského krúžku, ktorého súčasťou bude postupná realizácia návrhu samotnými deťmi v ich bezprostrednom okolí na sídlisku Dvory v Petržalke. Pre tieto účely bude vytvorený “open-source” pracovný zošit udržateľného urbanizmu. Týmto projektom chceme doplniť a vyzdvihnúť prácu a odkazy našej hrdinky Vierky Némethovej, ktorá už teraz pracuje s deťmi na sídlisku cez Miestnu knižnicu Petržalka a jej aktivity. Poskytne nám svoje odborné rady, priestory a sprostredkuje spoluprácu so ZŠ Prokofievova a pobočkou miestnej knižnice a súčasnými externými prispievateľmi do programu knižnice.


87

hlasov

Učme sa nájsť si prácu
číslo projektu: 909

Hrdina: Michaela Valicová

Organizácia: Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých, n.o.

Cieľom projektu je podporiť zamestnanosť sociálne znevýhodnených banskobystričanov so zreteľom na Rómov prostredníctvom prepojenia zážitkového kariérového poradenstva, sociálneho poradenstva a vzdelávania. Toto sú kľúčové nástroje pre zlepšenie postavenia sociálne znevýhodnených na trhu práce, a tým zlepšenia ich sociálnej situácie. Druhou nepriamou skupinou sú ich rodinní príslušníci a komunita, ktorá bude ich výsledkami v pozitivnom ponímaní ovplyvnená. Zároveň bude vytvorený priestor pre všetkých, ktorí potrebujú podporu a pomoc pri prekonávaní bariér v súvislosti s hľadaním a nájdením zamestnania.


85

hlasov

Objavme poklad v človeku a v regióne
číslo projektu: 822

Hrdina: Miroslav Lukáč

Organizácia: Centrum sociálnych služieb KA

Veríme, že Krupina a jej okolie v sebe nosí potenciál stať sa vyhľadávaným turistickým miestom. Vnímame, že návštevníci tohto druhého najstaršieho kráľovského mesta majú záujem o jeho históriu, kultúrne pamiatky a prírodné krásy. Našim zámerom je teda príprava turistických trás, zabezpečenie dopravy, sprevádzania a odborného výkladu. Do celého procesu chceme zapojiť zdravotne a inak sociálne znevýhodnených klientov nášho centra, a tak im dať šancu uplatniť svoj potenciál. Sme presvedčení, že každý človek nosí v sebe schopnosti a talenty, ktoré môžu byť veľkým prínosom pre komunitu.


82

hlasov

Dúha na východe
číslo projektu: 787

Hrdina: Zara Kromková

Organizácia: Saplinq oz.

Dúha na východe reaguje na potrebu LGBT mládeže prevažne z Košíc a okolia vyrovnať sa s verbálnym násilím, ktoré sa viaže na ich identitu parcitipatívnym a aktivizujúcim spôsobom. Zara, hrdinka projektu je do projektu zapojená ako komunitná pracovníčka. Vyhľadáva LGBT mládež, pôsobí ako prvý kontakt s organizáciou pre cieľovú skupinu a zároveň pôsobí ako facilitátorka v zácviku. Aktivity projektu zahŕňajú workshop výtvarného umenia, putovná výstava queer art, víkendové vzdelávania zamerané na verbálne prejavy nenávisti a pravidelné komunitné stretnutia pripravené v spolupráci s cieľovou skupinou projektu. Okrem výstavy budú výstupmi projektu aj blogy napísané LGBT mládežou vrámci vzdelávania


80

hlasov

Malí Športovci z Veľkého Grobu
číslo projektu: 521

Hrdina: Viliam Rigo

Organizácia: Športový klub Veľký Grob

Máme na to, ale zároveň na to nemáme... Naša obec bola vždy malou šedou myškou, veľa sa tu toho nedialo. Deti nemali takmer žiadne možnosti ako aktívne a spoločne tráviť svoj voľný čas. To sa rozhodla zmeniť hŕstka ľudí na čele s našim "hrdinom“ a pripravila pre deti pravidelné športové aktivity. Našim cieľom nie je vychovať z detí profesionálov, chceme im poskytnúť priestor na zábavu, stretávanie sa s priateľmi a šport. Nevyberáme žiadne poplatky, pretože chceme, aby sa k nám mohol pridať každý. U nás si zašportujú malí aj veľkí, dievčatá aj chlapci, nadaní aj „nešportovci“. Veľmi radi by sme zlepšili podmienky v ktorých trénujeme, preto sme sa rozhodli zapojiť do výzvy #mamnato.


75

hlasov

Pod jednou strechou
číslo projektu: 902

Hrdina: Jana Karľová

Organizácia: Občianske združenie Gaštanový koník

Účelom dotácie bude realizácia nácviku programu, zakúpenia krojov a realizácia tvorivých dielní zameraných na staré rómske a nerómske remeslá na ktorých budú spolupracovať seniori a detí z rómskej a nerómskej komunity. Vytvorené výsledky pracovnej činnosti budú predané na Vianočných trhoch a finančný výťažok bude použitý pre dve rodiny v regióne - rómsku a nerómsku. V rómskej rodine z osady Podskalka pri Humennom pomôžeme pri zakúpení dreva na zimu a na lieky pre prastarú mamu, ktorá sa po smrti dcéry a vnuka vo veku 80 rokov stará o 3 pravnúčatá. V nerómskej viac detnej rodine chlapcovi zo sociálne znevýhodneného prostredia so zrakovým postihnutím.


72

hlasov

Večerné jazzové ateliéry
číslo projektu: 717

Hrdina: Boris Čellár

Organizácia: Porta Artium

Zámerom projektu je podporiť zdieľanie skúseností medzi špičkovými slovenskými jazzovými hudobníkmi a študentami hudby. Projekt predpokladá uskutočnenie dvadsiatich interaktívnych ateliérov pod vedením renomovaných slovenských jazzových hudobníkov, počas ktorých budú študenti vedení k tvorivému prejavu v tradícii rôznych jazzových škôl. Ateliéry budú prebiehať vo forme hrania v ansámbli, pod pedagogickým vedením. Vyvrcholením dielní bude spoločný koncert účastníkov a pedagógov. Hudobník a organizátor jazzového diania Boris Čellár tu vystúpi ako lektor, organizátor a motivátor. Ako zakladateľ portálu Jazz.sk, organizátor cien Esprit, či súťaže Jazz START UP môže ovplyvniť úspešnosť projektu.


70

hlasov

Na vlastných nohách
číslo projektu: 568

Hrdina: Ivan Ježík

Organizácia: Nezisková organizácia Voices

Na vlastných nohách je trenčianska séria večerov o rozmanitých spôsoboch realizácie vlastných nápadov umožňujúcich nám robiť to, čo máme radi a na čom nám záleží. V dvojhodinovom moderovanom programe päť rečníčok a rečníkov bezprostredne a uveriteľne rozpráva o svojej práci a skúsenostiach. Hosťami sú profesionáli z kultúrnej a kreatívnej oblasti, sociálni či technologickí inovátori, komunitní lídri a odborníci z humanitných či prírodovedných disciplín. Podujatia podporujú rozvoj prezentačných a podnikateľských zručností, samostatnosť, ľudskosť a zodpovednosť. Rozhovory medzi účastníkmi pomáhajú vzniku nových spoluprác, prispievajú k rozvoju komunity a zvyšujú ekonomický potenciál mesta.


68

hlasov

Celoslovenská súťaž v robotike
číslo projektu: 665

Hrdina: Adam Kukla

Organizácia: FIRST Global Slovakia, o.z.

Projekt je zameraný na robotiku. Chceme zorganizovať celoslovenskú súťaž v robotike. Oslovené školy z každého regiónu na Slovensku zostavia tím 3 - 5 žiakov (vek od 15 do 17r) a jedného mentora (učiteľ). Úlohou tímu je zostaviť funkčného robota (robotickú sadu dodáme), s ktorým budú súťažiť vo finále v rôznych disciplínach (medzinárodné podmienky súťaže FIRST Global). Víťazný tím poputuje na celosvetové finále (olympiádu). Vlani sa finále konalo v Mexiku, tento rok zatiaľ miesto finále určené nie je.


59

hlasov

Farebná záhrada
číslo projektu: 993

Hrdina: Monika Necpálová

Organizácia: Thalia Teatro

Thalia Teatro pod lektorským vedením hrdinu pripraví šesť trojdňových divadelných bábkových denných ateliérov pre deti v rôznych školách Banskobystrického kraja. Na ateliéri, formou bábkarskeho workshopu, deti na základe metafory „Ako slniečko vyberalo farby pre kvietky v záhrade“ pochopia, že ľudia pod slnkom majú rôznu farbu pleti. Hlavným motívom ateliéru je prostredníctvom bábkového divadla deti viesť k tolerancii bez ohľadu na farbu pleti. Bábkové divadlo pôsobí ako prostriedok proti tzv. etiketovaniu (ty si biely, ty si čierny, on žije v obrovskom dome, ona nenosí značkové oblečenie a pod). Za životné podmienky, v ktorých sme sa narodili a v ktorých deti žijú, samotné deti nemôžu.


50

hlasov

ecosChOOL
číslo projektu: 517

Hrdina: Eva Ščepková

Organizácia: EnviroFuture

Chceme, aby z dnešnej mládeže vyrástli zodpovední a proaktívni ľudia, ktorí budú inšpiráciou pre ostatných. Cieľom projektu je zapojiť 50 mladých Banskobystričanov, vzdelať ich a dať im priestor na realizáciu verejnoprospešného projektu. Vzdelajú sa v téme projektového manažmentu, marketingu, time manažmentu, prezentačných zručností, tímovej práce, envirotém a zúčastnia sa 2 exkurzií. V tímoch vypracujú návrhy projektov, ktoré sa budú venovať životnému prostrediu. Následne budú projekt testovať, konzultovať s mentormi a na jeho realizáciu získajú aj financie. Na záver prebehne veľké vyhodnotenie, kde odborná komisia vyberie 3 top projekty, ktoré získajú dodatočné financie na ďalšie aktivity.


44

hlasov

S peniazmi múdro
číslo projektu: 750

Hrdina: Kristína Boydová

Organizácia: Občianske združenie Prima

S peniazmi múdro má za cieľ pomôcť tej skupine občanov, ktorá chce zmeniť svoju finančnú situáciu a začať ju riešiť systematicky. Najväčším problém komunity s ktorou pracujeme je nízka gramotnosť a často iba základné vzdelanie, čo má za následok nízku finančnú gramotnosť. Dôsledkom týchto javov je obrovská zadlženosť, nevysporiadané finančné záväzky či nedostatok informácií o možnostiach riešenia svojej finančnej situácie. Prostredníctvom projektu chceme zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti komunity na sídlisku Kopčany v Petržalke, kde pôsobíme od roku 2005.


40

hlasov

Spolu na kolesá
číslo projektu: 55

Hrdina: Viktória Rakar Danicsová

Organizácia: Prúty

Zámerom nášho projektu je zatraktívnenie a zároveň sprístupnenie cyklistiky širokej verejnosti. Ako združenie, ktoré spolupracuje s viacerými sociálne slabšími rodinami, vieme, že pre niektoré rodiny je vlastniť bicykle luxus. Chceme však podporiť aj u nich túto aktivitu (aktívny voľný čas s rodinou)a sprístupniť ju doslova každému. Preto máme v pláne nakúpiť niekoľko bicyklov, ktoré budeme ako OZ skladovať, servisovať a zdarma požičiavať týmto rodinám spolu s príslušenstvom. Náš hrdina ako predseda združenia sa zapojí do projektu od jeho začiatku:cenový prieskum,vytvorenie vhodného miesta na skladovanie, nákup, vytvorenie systému požičiavania ,požičiavanie,servisovanie


37

hlasov

Tváre mesta
číslo projektu: 718

Hrdina: Zuzana Prostredníková

Organizácia: Mareena

Cieľom projektu je vytvoriť otvorenú, informovanú, a aktívnu miestnu komunitu v Starom meste. Cieľom je zvyšovať povedomie o rozmanitosti miestnej komunity, informovať jej členov o situácii cudzincov na Slovensku, a vytvárať priestor na stretnutia medzi rôznorodými obyvateľmi Starého mesta. Chceme ukázať Bratislavčanom bohaté a pestré tváre mesta. Na dosiahnutie cieľov sme zvolili formu cyklu podujatí, ktoré ponesú rovnakú tému a cieľ: Aktívne spolužitie v rôznorodej miestnej komunite. Ukončením cyklu bude mestská hra určená pre širokú verejnosť, a festival ktorého cieľom je podporiť susedské vzťahy v rozmanitej miestnej komunite. Úlohou hrdinu bude koordinovať jednotlivé aktivity projektu.


28

hlasov

Letom svetom s Poľanou
číslo projektu: 632

Hrdina: Michal Machava

Organizácia: Občianske združenie Karpatské ochranárske združenie altruistov Zvolen (K.O.Z.A. Zvolen)

OZ K.O.Z.A plánuje pilotný projekt táborov v lokalite UNESCO s cieľom zapojiť do budovania regionálnej identity deti základných škôl. Účelom projektu je zorganizovať 1- dňovú poznávaciu súťaž počas školského roka 2018/2019 a 5 dňový denný tábor priamo v Biosférickej rezervácii Poľana, ktorý im pomôže spoznávať územie interaktívnym spôsobom cez rôzne profesie, ktoré sa o toto územie starajú.


21

hlasov

O krok ďalej, Lovinobaňa
číslo projektu: 754

Hrdina: Monika Tušimová

Organizácia: OZ Margarétka Lovinobaňa

Naša organizácia začiatkom tohto leta zriadila voľnočasové centrum Klub Margarétka. Cieľom tohto centra je ponúknuť rôzne voľnočasové a vzdelávacie aktivity pre všetky skupiny obyvateľov našej obce, čo sa nám aj darí a medzi obyvateľmi sa stáva čoraz obľúbenejším. Naše aktivity chceme neustále rozvíjať a rozšíriť možnosti využívania voľného času a vzdelávania, najmä dovybavenie detského kútika, podnecovať seniorov k aktívnemu využívaniu voľného času, skrášliš malý park uprostred obce pred Klubom Margarétka a rozvíjať vzťah obyvateľov k životnému prostrediu. Týmito formami chceme zabezpečiť, aby naša obec bola príťažlivá a krásna pre našich obyvateľov aj návštevníkov.


20

hlasov

Vysokoškolskí študenti a študentky ako aktívni spolutvorcovia vzdelávania v témach ľudskosti
číslo projektu: 491

Hrdina: Katarína Kurčíková

Organizácia: Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Našou víziou je, aby mladí ľudia postupne začali vnímať, že všetky osoby majú rovnaké základné potreby, ktoré však napĺňajú rozmanitými spôsobmi. Pohlavie, kultúra, spoločenské postavenie, národnosť, jazyk, hendikep (a pod.) vytvárajú rozdiely medzi ľuďmi. Na to, aby dokázali existovať v rozmanitom a rýchlo sa meniacom svete, a aby boli spokojní sami so sebou, sa potrebujú stretávať aj s ľuďmi s inou kultúrou a identitou, a byť schopní rozpoznať a spochybniť rôzne stereotypy a predsudky. Uvedený projekt smeruje k dvom cieľovým skupinám. Prvou priamou cieľovou skupinou sú študenti a študentky Pedagogickej fakulty UMB. Druhou nepriamou skupinou sú žiaci a žiačky ZŠ a SŠ.


11

hlasov

Veľká tanečná prestávka
číslo projektu: 653

Hrdina: Renata Ptačin

Organizácia: Asociácia Bratislava v pohybe

Veľká tanečná prestávka priblíži súčasný tanec a jeho rôzne podoby deťom na základných a stredných školách v Bratislave. Spolu s Renatou Ptačín budeme na vybraných základných a stredných školách v Bratislave počas veľkej prestávky organizovať krátke tanečné vystúpenia, na ktorých profesionálni tanečníci predvedú časť existujúceho predstavenia alebo svojej tvorby. Deti sa s tancom stretnú vo svojom prostredí, nenásilnou a hravou formou, tanec bude príjemným, prekvapivým a vítaným narušením denného stereotypu a prinesie deťom celkom nový zážitok. Chceme prelomiť predsudky voči súčasnému tancu, priblížiť ho deťom a mladým ľuďom, postupne pestovať pre túto umeleckú formu nové publikum.


10

hlasov

Akadémia Samostatného Života
číslo projektu: 854

Hrdina: Lukáš Kvokačka

Organizácia: OZ Barlička

Projektom OZ Barlička z Prešova nadväzuje na doterajšiu prácu s mladými ľuďmi s postihnutím a spojením 8 partnerov vytvára spoločnú Akadémiu samostatného života. Mladých ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím sa snaží pripraviť na samostatný život a trh práce, pričom projekt je zameraný na získanie zručností a vedomostí. Pracuje však aj s ich rodičmi tak, aby svoje obavy pretavili do podpory svojich detí a umožnili im rozvíjať sa aj s ich zdravotným postihnutím. Akadémia k týmto dvom prepojeným skupinám pripája aj okolie, keď pracuje so zdravou majoritou spolužiakov v škole, ako aj na sídlisku v podobe susedských komunitných akcií. Vytvára tak ucelený koncept podpory mladých k samostatnosti.


9

hlasov

Zmudri
číslo projektu: 467

Hrdina: Julián Gerhart

Organizácia: I AMbitious o.z.

Škola častokrát nedokáže študentov pripraviť na reálne potreby praxe a študenti tápajú nielen v praktických, ale aj občianskych témach. Projekt Zmudri chce na celom Slovensku situáciu zlepšiť cez vytvorenie online platformy s krátkymi videami, v ktorých študenti nájdu odpovede na témy, ktoré počas alebo po skončení školy často riešia (kariéra, občianska angažovanosť, kritické myslenie, psychohygiena). Obsah videí bude krátky, jednoduchý, zrozumiteľný, podaný s vtipom a poskytne študentom práve tie informácie, ktoré hľadajú. Zároveň chce študentom ukázať, že učenie sa nemusí byť iba o memorovaní, ale môže byť aj zábavné.


7

hlasov

Bytčafilm
číslo projektu: 996

Hrdina: Peter Gärtner

Organizácia: Filmový klub Bytča

Počas roka by mala miestna komunita natočiť celovečerný Bytčafilm na princípe kolektívneho diela, teda všetky zložky: herci, technický tím, remeselníci, atď. by mali vzísť z miestnej komunity. Účastníci by sa mali zapájať hlavne v kreatívnej zložke, teda sami tvoriť scenár filmu, čo by viedlo vo výsledku k veľkej pestrosti a k zachyteniu miestnej kultúrnej identity. Film by sa mal natáčať priamo v exteriéroch mesta, čím by sa aj mesto fyzicky dostalo do filmu. Účastníci by boli vedení odbornými lektormi, ktorý by však boli len ich prostredníkmi. Film by mal byť nakoniec uvedený do distribúcie v kinách a stať sa tak svedectvom o celom procese tohto projektu a zvýšiť tak povedomie o Bytči.


1

hlasov

Škola Harmónia
číslo projektu: 97

Hrdina: Eva Kyšková

Organizácia: OZ Lackovci

V neďalekom mestečku Rajecké Teplice chceme založiť Umeleckú školu, keďže takýto typ školy v meste nie je. Deti sú nútené dochádzať do iných miest, alebo na umeleckú výchovu rezignovať. Mesto má potenciál nielen v liečivých termálnych prameňoch, ale aj v talentovaných ľuďoch, ktorí tu žijú. V regióne fungujú viaceré folklórne skupiny, existuje miešaný zbor, dychovka a kapely, ktoré hrajú populárnu a tanečnú hudbu. Je dôležité, aby sa pre tieto zoskupenia vychovával dorast. Chceme založiť školu, kde budú pedagogicky pôsobiť umelci z regiónu, ktorí budú svoje umenie sprostredkovávať ďalším generáciám.


Projekt odstúpil a je vyradený z hlasovania

Záchrana a obnova Považského hradného parku.
číslo projektu: 756

Hrdina: Marek Turošík

Organizácia: Združenie hradu Bystrica

Záchranou a obnovou historického parku - Považský hradný park, vytvoríme nový atraktívny vstup na Považský hrad. Vyčistíme park od náletových drevín, obnovíme serpentínovú cestičku na hrad, na vytipovaných miestach osadíme drevenný mobiliár s náučným textom, vytvoríme priehľady na krajinné dominanty, sprístupníme park verejnosti.


0

hlasov

Roľnícky zjazd - Permakultúrna konvergencia
číslo projektu: 233

Hrdina: Václav Petráš

Organizácia: Permakultúra SK

Roľnicky zjazd je stretnutie permakultúrnych dizajnérov a ľudí so záujmom o permakultúru zo Slovenska a Česka. Cez konvergenciu budeme hľadať cesty ako spoločne podporovať trvaloudržateľnosť u nás. Na stretnutí sa udelí ocenenie "Permakultúrny dizajn roka", ktoré pomôže permakultúrnym dizajnérom v ich rozvoji a ukáže svetu, čo všetko permakultúra ponúka. Takiež spoločnou prácou a vedomostami budeme rozvýjať priestor základnej školy v Skalici. V neposlednej rade nadviažeme na Roľnícke zjazdy organizované Dr. Pavlom Blahom v Skalici v rokoch 1906-1913.


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia