Ak chceme uspieť, ženy aj muži musia mať rovnaké šance

Muž a žena pri práci

Hoci tvoria väčšinu ľudstva, ani zďaleka nemajú také výhody ako tá menšia časť populácie. Aj keď sú ženy počtom v prevahe, v každodennom živote stále ťahajú za kratší koniec. Ak chceme byť lepšie pripravení na budúcnosť, zmena je nevyhnutná. Sme radi, že Slovenská sporiteľňa môže byť jej súčasťou.

V článku sa dočítate:

  • Koľko žien pracuje vo vedení Slovenskej sporiteľne?
  • Boli úspešní muži v bankovníctve ochotní pustiť medzi seba ženy?
  • Ako lepšie pripraviť spoločnosť či firmu na nástrahy budúcnosti?
  • O koľko sa môže firme zvýšiť zisk, ak bude mať rodovo vyvážené tímy?
  • Čo je hlavnou výhodou diverzity, ak sa chceme s firmou presadiť v zahraničí?

Čísla vravia jasne. Podľa údajov štatistického úradu 51,2 % populácie na Slovensku tvoria ženy, ktoré prevažujú napríklad aj medzi vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi. To však neodráža realitu na pracoviskách. Bežne sa stretávame s čisto mužskými tímami. Nerovnosť je očividná aj pri pracovných pozíciách, ktoré ženy zastávajú; viditeľné je to najmä pri vedúcich funkciách. Podľa dát Európskej komisie máme v EÚ na čele najväčších firiem len 8 % generálnych riaditeliek.

Našťastie pribúda inšpiratívnych príkladov a jednotlivé spoločnosti čoraz dôslednejšie dbajú na rovnosť príležitostí. Platí to aj pre Slovenskú sporiteľňu, ktorá má vo svojej DNA zmysel pre férový prístup. „Naša firemná kultúra je založená na princípoch spolupatričnosti, zodpovednosti, schopnosti meniť sa a na neustálej snahe robiť veci lepšie, inak, a to aj s ohľadom na rozmanitosť a inklúziu. Veríme v jedinečnosť každého jednotlivca, jedinečné talenty, o ktoré sa delia s nami, so svojím zamestnávateľom, čo prináša osoh aj našim klientom a klientkam,“ vysvetľuje riaditeľka Zamestnaneckej skúsenosti Slovenskej sporiteľne Zuzana Poláková.

Podľa Zuzaniných slov sú základy týchto princípov v Erste Bank zakotvené už vyše dvesto rokov. V zakladateľskej listine z roku 1819 bolo uvedené, že zo služieb a výhod sporenia by nemal byť nikto vylúčený pre vek, rod, spoločenské postavenie alebo štátnu príslušnosť. „Staráme sa o to, aby mal každý rovnakú možnosť vzdelávať sa, vybrať si tú svoju cestu k úspechu a prispievať k spoločnému cieľu svojím jedinečným spôsobom. Chceme podporovať všetkých, aby mohli zapojiť svoje silné stránky bez ohľadu na vek, pohlavie, rodovú identitu, skúsenosti či sociálne zázemie,“ približuje Zuzana Poláková hodnoty Slovenskej sporiteľne.

Rátame s vami

Za snahou o férovú spoločnosť dnes stoja aj rozsiahle výskumy a dáta, ktoré majú jednoznačný odkaz. Na nástrahy budúcnosti a nové výzvy je lepšie pripravené práve to spoločenstvo či organizácia, ktoré vychádzajú z pestrosti a rešpektujú všetkých svojich členov a členky. Potvrdzuje to aj štúdia Sodexo, podľa ktorej vyššie zastúpenie žien a vyvážené zloženie tímov dokáže pomôcť kultúre v pracovnom prostredí a umožní aj vyššiu výkonnosť. Ak je na pracovisku 40 – 60 % žien, prejaví sa to na dlhodobo stabilnejších výsledkoch, čo pomôže následne firme, aby mala jasnejšiu víziu a plán do budúcnosti.

„Už máme poznatky, že ak hľadá riešenie skupina, v ktorej má zastúpenie pestrosť myslenia, rôznorodé skúsenosti, vek či prístupy, tak je niekoľkonásobne úspešnejšia ako skupiny, kde sú si všetci podobní. Homogénne skupiny, ktoré sa utvrdzujú v tom, že cestou k úspechu sú rovnaké vnímanie a rovnaké riešenia, nebudú môcť konkurovať kreativite zmiešaných tímov,“ hovorí riaditeľka Zamestnaneckej skúsenosti Poláková.

Štatistiky z praxe ukazujú, že pestré riadiace tímy majú vyššiu úspešnosť a to až o 33 %. To sa, samozrejme, prejaví aj pri dosahovaní strategických cieľov spoločnosti. Napríklad firmy vďaka rodovo vyváženým kolektívom dokážu podľa štúdie McKinsey prekonávať priemerný zisk spoločnosti o 21 %. A to nie je všetko. Ďalšie výskumy vravia, že vyvážené zastúpenie žien zvyšuje firme šancu, aby prerazila v zahraničí, a to až o 70 %. Podľa štúdie publikovanej v Harvard Business Review pestrosť na pracovisku je skvelou pôdou pre inovácie, ktoré sú nevyhnutné pre ďalší úspech.

Budova ústredia Slovenskej sporiteľne v Bratislave

Rozdielnosť je naše bohatstvo

S výpočtom ďalších príkladov by sme mohli pokračovať aj na niekoľkých stranách, a hoci sú čísla jednoznačné, zmena sa v istých oblastiach rodí len veľmi pomaly. Potvrdzuje to aj riaditeľka zamestnaneckej skúsenosti Slovenskej sporiteľne: „Oblasť bankovníctva bola v minulosti doménou mužov a povedzme si úprimne, tí mali tendenciu kariérne sa podporovať a vyberať zase mužov na vedúce pozície. Je to silne zakorenené, keďže sme takto fungovali dlho, a ešte nevidíme alebo nechceme vidieť, že rozdielnosť je vlastne naše bohatstvo.“  

Uvedomuje si, že ako spoločnosť ešte máme pred sebou dlhú cestu. A hoci sa o rovnosti žien a mužov hovorilo aj pred rokom 1989, vtedy zostalo skôr pri karafiátoch na MDŽ ako skutočnom zrovnoprávnení. „Musíme to znovu objaviť, aby sme sa ako spoločnosť posúvali ďalej – k rovnocennému vnímaniu jeden druhého, a to aj bez rozdielu pohlavia. Musíme začať pracovať s našimi nevedomými predsudkami, zaujatosťou a byť viac empatickí k týmto témam,“ dopĺňa Poláková.

Slovenská sporiteľňa chce ísť príkladom

Slovenská sporiteľňa to s diverzitou a inklúziou myslí vážne. Chce sa pozerať na svet a každodenné výzvy z rôznych uhlov, vďaka čomu má šancu lepšie vidieť realitu a objaviť to najlepšie riešenie. Len tak dokáže dobre pochopiť potreby klientov a klientok a poskytovať im tie najlepšie služby. Téme pestrosti a inklúzie sa venuje banka nielen na jednotlivých pracoviskách, ale pripravuje aj celofiremnú stratégiu. Ako jednu z jej úloh si napríklad určila, aby v priebehu nasledujúcich piatich rokov rodovo vyvážila riadiace pozície v rámci celej firemnej skupiny.

Už dnes je v Slovenskej sporiteľni pomer mužov a žien vo vedúcich funkciách 3 : 1. Vo vrcholovom manažmente majú ženy na starosti celú pobočkovú sieť, marketing a komunikáciu, stoja aj za analytickým oddelením či oddelením zaoberajúcim sa klientskou skúsenosťou, manažérky riadia back office aj oblasť bankových procesov.

Ako však upozorňuje riaditeľka zamestnaneckej skúsenosti Zuzana Poláková, stále je čo doháňať. „Z mojej skúsenosti musím povedať, že toto percento sa javí ako vysoké v porovnaní s krajinami, kde ženy kedysi „nemuseli pracovať“, ale plnili si svoju „základnú“ rolu: starostlivosť o rodinu. Hovorím o krajinách, ako je Rakúsko, Nemecko. Naopak, krajiny, v ktorých sú ženy vnímané rovnako ako muži, ide hlavne o škandinávske krajiny, je pomer žien v radiacich pozíciách omnoho vyšší.“

Kariéra v Slovenskej sporiteľni

Chceš pracovať v inšpiratívnom prostredí, ktoré ocení tvoju jedinečnosť? Pridaj sa k nám. V Slovenskej sporiteľni pristupujeme s úctou rovnako k ženám aj mužom. Úspešné ženy nájdete u nás aj na vedúcich pozíciách, tvoria takmer tretinu vrcholového manažmentu. Venujú sa aj práci, ktorá je často stereotypne vnímaná ako doména mužov, či už ide o IT, vývoj aplikácií, UX dizajn alebo riadenie veľkých strategických tímov.

Viac o kariére v Slovenskej sporiteľni

V práci ste v bezpečí

V snahe budovať férové prostredie spravila Slovenská sporiteľňa viacero konkrétnych krokov. Transparentnosť a rovnaké príležitosti presadzuje pri hľadaní nových kolegov a kolegýň: v pracovných inzerátoch používa neutrálny jazyk, na zoznamoch najvhodnejších kandidátov a kandidátok na manažérske pozície sú pol na pol muži a ženy. Podporuje pružné formy práce. Dbá na spravodlivé odmeňovanie za prácu.

„Našou úlohou je vytvárať také prostredie, aby mali všetci rovnakú štartovaniu líniu, rovnaké možnosti, a pomôcť riešeniami tak, aby ženy mohli zvládať obe úlohy bez problémov – svoju kariéru aj svoju rodinu. A tu sme ešte len na začiatku, ale máme plán, ako to chceme rozvíjať. Druhou vecou sú však predsudky, že ženy si nevedia zastať svoje pozície tak ako muži. Zo skúsenosti viem, že čisto mužské kolektívy majú s prijatím ženy medzi seba najväčší problém. A tam treba začať,“ upozorňuje Poláková.

Je presvedčená, že férové prostredie na pracovisku ide ruka v ruke s celkovou zmenou kultúry. Tú je možné dosiahnuť, ak budú manažéri a manažérky podporovať inklúziu tímov. Bude teda nevyhnutné otvárať tému nevedomých predsudkov, hovoriť o diskriminácii, či psychologickej bezpečnosti.

„Je potrebné veriť v jedinečnosť každého zamestnanca – v jedinečné talenty. Je totiž dokázané, že zamestnanci a zamestnankyne, ktorí sa cítia prijatí a rešpektovaní, vykonávajú svoju prácu najlepšie,“ uzatvára riaditeľka zamestnaneckej skúsenosti Slovenskej sporiteľne.

Pokračujte v čítaní