Ohľaduplnosť a cyklostanice. Čo potrebujú ľudia, aby nasadli na bicykel?

Životné prostredie to bez nás nezvládne. Rozhodnúť sa pro-environmentálne môžeme každý deň. Jedným z takýchto rozhodnutí je aj vymeniť auto za bicykel. S rozvojom alternatívnej dopravy môžu pomôcť mestá aj firmy. Prečítajte si ako.

Čo sa v článku dozviete:

  • Aké zmeny sú nutné v mentalite ľudí a infraštruktúre, aby bol na cestách priestor pre všetkých?
  • Ako môžu firmy ísť príkladom a podporiť svojich zamestnancov v bicyklovaní?
  • Čo môže iniciatíva Do práce na bicykli priniesť samosprávam?

Ako mestská populácia znečisťuje životné prostredie

Viac ako 70 % Európanov dnes žije v mestách, pričom odborníci predpokladajú, že do roku 2050 ich počet stúpne až na 83,7 %. Zahusťovanie miest však prináša problémy, ktoré znižujú kvalitu života ich obyvateľov – hustú premávku, hluk a znečistenie ovzdušia.

Za veľkú časť týchto problémov je zodpovedná práve osobná doprava. Čoraz viac miest a vlád sa preto pozerá po alternatívnych spôsoboch dopravy, pričom jedným z najekologickejších je už dlho známy – bicykel.

Cestovať do práce či ísť na menšie nákupy na bicykli sa už stalo štandardom vo viacerých európskych mestách. 62 % obyvateľov Kodane dochádza do práce či školy na bicykli a 46 % obyvateľov holandského mesta Zwolle preferuje bicykel na presuny. Bicyklovanie sa postupne dostáva aj na mapu Slovenska.

Hoci v posledných rokoch pribudlo v Bratislave viacero systémov zdieľaných bicyklov, podľa starších údajov tvorí podiel cyklodopravy v Bratislave iba 2 %.

Elektrobicykle a elektrokolobežky

Cyklodoprava nie sú iba klasické bicykle. V uliciach miest sa čoraz častejšie stretávame s elektrobicyklami či elektrickými kolobežkami, ktoré sú taktiež ekologické, no na rozdiel od klasických bicyklov vyžadujú menej fyzickej námahy.

Vo svete bicyklov si elektrické bicykle ukrojili už vyššie percento než elektromobily vo svete automobilov - 10 % všetkých bicyklov, ktoré sa predali v roku 2017 v Európe, bolo elektrických, kým pomer predaných elektromobilov predstavoval iba 1,5 %.

Elektrokolobežky sa už Európe aj u nás udomácnili a stali sa súčasťou zdieľanej ekonomiky. Mnoho ľudí investuje do vlastných, čo sa v časovom horizonte aktívneho využívania oplatí. Ich výhoda tkvie v tom, že sa dajú jednoducho kombinovať s inými druhmi dopravy (vlak, auto, MHD) a je ich možné používať takmer počas celého roka.

„Občas dopravu kombinujem, napríklad odveziem dieťa do škôlky autom a zo škôlky už idem do práce kolobežkou,” demonštruje možnosti kombinovania Fedor Pavkovček, zamestnanec Slovenskej sporiteľne, ktorý na rýchlejší pohyb používa klasickú kolobežku. Zároveň by aj pre tento typ prostriedku uvítal integrovanú medzimestskú dopravu.

Aké benefity prináša cyklodoprava nám všetkým?

Prechod od áut k bicyklom prináša množstvo benefitov. Bicykle, elektrobicykle či kolobežky nevytvárajú emisie, pričom tie sú ročne v Európskej únii zodpovedné za viac ako 400 000 úmrtí.

Jazda na dvoch kolesách bez motora je bezpečnejšou alternatívou k automobilom. Až 38 % všetkých dopravných nehôd pripadá na mestá. Dôvodom je najmä hustnúca premávka v mestách.

Zvýšením podielu cyklistickej dopravy pribudlo na uliciach viac voľného miesta, čo oceňujú všetci užívatelia verejného priestoru vrátane motoristov.

Cyklistika má však aj preukázateľný ekonomický dopad na život v mestách. Priemerný cyklista trávi viac času nakupovaním ako jeho motorizovaný náprotivok. Podpora cyklodopravy a cykloturizmu tiež znamená viac pracovných miest a podporu návštevnosti regionálnych atrakcií.

Budúcnosť dopravy v mestách nie je ľahostajná ani Slovenskej sporiteľni, ktorá už niekoľko rokov podporuje projekt Do práce na bicykli. Tento rok sa dokonca stala aj partnerom novej mobilnej Android aplikácie, ktorá sleduje zapojenie ľudí do výzvy Do práce na bicykli.

Cyklosporkári


„„Slovenská sporiteľňa sa snaží dlhodobo podporovať aktivity prospešné životnému prostrediu aj zdraviu jej zamestnancov. Veríme, že len tak máme šancu udržať kvalitu nášho života a zlepšovať stav životného prostredia,“

Roman Jazudek, vedúci oddelenia riadenia obsahu značky Slovenskej sporiteľne.

Klimakríza – ako sa aktívne zapojiť do zmierňovania jej dopadov?

Emisie z ľudskej činnosti sa aktívne podieľajú na klimatickej kríze. Prírodné javy sa menia na extrémy, čo negatívne ovplyvňuje ekonomiku a tiež život v mestách. Odborník Martin Hojsík a ekonóm Marek inšpirujú ľudí, ako sa rozhodovať pro-environmentálne: menej mäsa, namiesto auta bicykel a výber banky so zeleným investičným plánom.

Viac o tom, či máme na to postaviť sa klimatickej kríze, sa dozviete vo videu.

Ako zlepšiť cyklosituáciu na Slovensku?

Slovensko ešte len cykloinfraštruktúru a podporu cyklistov rozvíja a s tým súvisí aj prístup vodičov k prítomnosti cyklistov na cestách.

„Mnohí vodiči vnímajú cyklistov ako menejcenných, ako ľudí, ktorí na ceste zavadzajú a nemôžu si dovoliť auto. Pritom mnohí z nich ho vlastnia, ale využívajú ho na iné trasy. Pomohol by myšlienkový posun k tomu, že vodiči áut ocenia, že cyklista alebo kolobežkár nepoužil auto. Znamená to o auto menej, ktoré tvorí dopravné zápchy a potenciálne jedno voľné miesto na parkovanie,” hovorí Fedor Pavkovček.

U používateľov alternatívnej dopravy rezonuje tak isto ako u motoristov téma bezpečného parkovania. Mnoho z nich využíva tieto prostriedky práve na menšie úkony vo svojom okolí, kde je to časovo výhodnejšie ako jazda autom. Čelia však špecifickému problému, že pri obchodoch či službách chýbajú stojany či konštrukcie na bezpečné parkovanie bicykla.

S podporou bicyklovania mnohokrát prichádzajú samotné firmy, ktoré si uvedomujú, že zdravie ich zamestnancov je na prvom mieste. Iba zdravý človek môže podať skutočne dobrý výkon a byť pritom spokojný.

Tento trend má už veľa firemných prívržencov vo svetových metropolách, kde je zázemie pre zamestnancov - cyklistov vnímané ako jeden z hlavných benefitov, ktoré môžu spoločnosti svojim ľuďom ponúknuť.

Na Slovensku sa k tomuto hnutiu hlási aj čoraz viac firiem. Zvyšujú tak ich motiváciu viesť aktívny život, správať sa zodpovedne k sebe, kolegom a napokon aj k našej planéte. Roman Jazudek vysvetľuje, ako konkrétne pomáha udržiavať svojich ľudí v bicyklovaní Slovenská sporiteľňa:

„Podporujeme zodpovedný prístup sporkárov k dochádzaniu do práce a z práce na bicykli. V priestoroch našej centrály v Bratislave a v retailovom procesnom centre v Banskej Bystrici sme preto vyhradili parkovací priestor pre bicykle. Vieme, že na pracovisku chceme byť všetci čistí a voňaví, preto môžu naši zamestnanci využiť špeciálne zriadené šatne so sprchami, ktoré im umožnia pohodlnú transformáciu do pracovného dňa.“

Aké individuálne benefity prináša cyklodoprava?

Dôvody, prečo vymeniť auto za bicykel alebo iný alternatívny prostriedok, môžu byť aj čisto sebecké: šetria peniaze. Priemerná cena za 1 precestovaný kilometer je nižšia ako pri iných formách prepravy.

Beáta Lukačková, zamestnankyňa Slovenskej sporiteľne, sa k bicyklovaniu po prvýkrát dostala, keď jej malý synček začal chodiť do škôlky: „Keď bol syn malý, bol to najrýchlejší spôsob, ako sa dostať do škôlky a následne do práce. Navyše bol tento spôsob pre syna veľmi zábavný a do škôlky chodil na bicykli veľmi rád.“ Odvtedy bicyklovanie využíva ako svoj bežný spôsob prepravy do práce.

Pravidelný pohyb, v tomto prípade vo forme bicyklovania, má aj zdravotné benefity. Znižuje riziko vzniku cukrovky, niektorých druhov rakoviny, obezity a ďalších ochorení. Pozitívne vplýva aj na psychiku.

„Prišlo mi efektívnejšie ísť rovno do práce na bicykli a čas, ktorý som inak strávila v zápche počas cesty domov, už prežiť príjemne. Z práce som teda začala chodiť po mojej obľúbenej trase v lone prírody. A čo je hlavné, prídem ráno do práce nabitá energiou a s úsmevom, čo sa mi pri ceste autom alebo vlakom nestáva,“ opisuje pozitívny vplyv športu na jej prežívanie Beáta Lukačková.

Kladné dopady na život cyklistov dokladá aj holandská štúdia, ktorá preukázala, že fyzická aktivita počas bicyklovania vedie k predĺženiu dĺžky dožitia o 3 – 14 mesiacov.

Bezpečná infraštruktúra pre cyklistov

Pre to, aby sa cyklodoprava naozaj stala náhradou iných foriem, potrebujeme kvalitnú cykloinfraštruktúru v mestách aj v regiónoch.

Cyklochodníky a vyhradené pruhy pre cyklistov výrazne zvyšujú bezpečnosť cyklistov a vedú k rýchlejšej adopcii cyklistiky ľuďmi (a nielen v mestách).

Súhlasí s tým aj cyklistka Beáta Lukačková, ktorej chýba vzájomná tolerancia medzi chodcami, cyklistami a vodičmi: „Kamarátka mi stále hovorí, že by rada chodila do práce na bicykli, ale bojí sa jazdiť v meste po ceste. Bicyklovanie by určite pritiahlo viac ľudí, keby sa cítili bezpečne. Pomôcť by tomu mohla vyššia tolerancia voči cyklistom používajúcim chodník v čase špičky a tiež obozretné využívanie cyklotrás chodcami.“

Okrem vhodného trasovania by mali samosprávy myslieť aj na systematické budovanie stojanov a stanovíšť, ktoré výrazne prispievajú k používateľskému komfortu.

Podzemné cyklostanovište pre zamestnancov v budove centrály Slovenskej sporiteľne v Bratislave...

...a cyklosporkár na ceste do práce.

Iniciatíva Do práce na bicykli

S rozvojom cyklodopravy v mestách vie efektívne pomôcť aj podpora tretieho sektora, ktorá na seba viaže filantropické činnosti spoločností tak, ako národná kampaň Do práce na bicykli (DPNB). Snaží sa rozvíjať cyklistickú dopravu v mestách.

Do súťaže o cyklostanovištia, ktorú garantuje Slovenská sporiteľňa, aktívne zapája samosprávy, zamestnávateľov aj jednotlivcov.

Roman Jazudek to potvrdzuje: „Kompletné cyklostanovište vrátane inštalácie, ktoré bude slúžiť roky, je veľkým lákadlom. Šanca vyhrať je vskutku vysoká. O päť cyklostanovíšť v tomto ročníku bojovalo 18 samospráv.“

V uliciach víťazných miest pribudnú cyklozákladne, ktoré umožnia rozvoj cyklodopravy v daných regiónoch. Samosprávy tak môžu udržateľne zlepšovať životné prostredie a podporia zdravie svojich občanov prirodzeným spôsobom – pohybom.

Tento rok sa do iniciatívy Do práce na bicykli zo všetkých samospráv zapojilo 1 012 firiem a tím zo Slovenskej sporiteľne sa zaslúžene tešil zo svojho 6. miesta.

Viac o iniciatíve, ako sa zapojiť a o jej tohtoročných výsledkoch, sa dočítate na samotnej stránke Do práce na bicykli.

Pokračujte v čítaní