Projekt DOM.ov pomáha znevýhodneným rodinám plniť si sny o dôstojnom bývaní

Až 81 % sociálne znevýhodnených ľudí na Slovensku žije bez napojenia na funkčný vodovod. O jediný zdroj pitnej vody sa niekedy delí aj 300 či 400 ľudí. Projekt DOM.ov, vďaka ktorému môžu sociálne a priestorovo znevýhodnené rodiny získať mikropôžičky na nové domy, má za cieľ túto situáciu zmeniť.

V článku sa dočítate:

  • Ako si ľudia bez majetku dokážu postaviť vlastný dom
  • Čo všetko musia zvládnuť, kým dostanú mikropôžičku na stavbu domu
  • Ako sa stavia nízkonákladový domov
  • Akú rolu zohráva architektúra pri búraní predsudkov

Bez základov sa stavať nedá

V prostredí, do ktorého sa väčšina ľudí z osád už narodila, sa len ťažko buduje prosperita. Vždy je potrebné niekde začať, čo nie je vôbec ľahké, pokiaľ vám chýbajú základy, na ktorých možno stavať. „Uvedomujem si, že nie každý má v živote šťastie narodiť sa ako príslušník majority v bežnom rodinnom zázemí a v štandardných podmienkach,“ hovorí Katarína Smatanová, architektka a členka správnej rady Projektu DOM.ov, ktorý pomáha ľuďom z marginalizovaných skupín, aby si svojpomocne postavili vlastný dom.

Do projektu sa zatiaľ zapojilo 182 rodín z viacerých obcí na Slovensku, pričom ľudia z 20 rodín sa už stali hrdými obyvateľmi vlastných nízkonákladových domov. Ďalších 150 rodín na svojej ceste za lepším bývaním ešte len pokračuje. „Veľa ľudí sa o nás dozvedelo z reportáže v televízii. Často však prichádzajú aj s tým, že o projekte počuli od svojich známych,“ vysvetľuje architektka. Dopĺňa, že ľudia často potrebujú nabrať odvahu. Čakajú, ako dopadnú prví odvážlivci, kým sa sami rozhodnú zapojiť.

Dlhá cesta s jasným cieľom

Slovenská sporiteľňa považuje podporu diverzity a inklúzie za jednu zo svojich priorít. Našou snahou je tiež pomáhať ľuďom plniť si sny o bývaní. Preto máme s Projektom DOM.ov spoločný cieľ: meniť životy znevýhodnených obyvateľov, a to bez rozdielov. Projekt je navyše jediným svojho druhu na Slovensku. Hoci jeho myšlienka môže pôsobiť jednoducho – zaistiť znevýhodneným skupinám dôstojný domov –, skrýva sa za ním komplexná a premyslená štruktúra.

Prvú prekážku pri zabezpečení strechy nad hlavou tvoria financie. Slovenská sporiteľňa prostredníctvom špeciálneho programu preto poskytuje mikropôžičky na výstavbu domov, ktoré si zapojení ľudia splácajú sami. Prostriedky však nedostanú okamžite. Najprv sa musia naučiť, ako správne zaobchádzať s peniazmi, aby si bývanie dokázali aj udržať. „V samotnom projekte ide o vzájomnú spoluprácu štyroch strán – klientov, obcí, organizácie Projekt DOM.ov a nás ako banky. Klient sa však musí zapojiť do komplexného programu. Riešime s nimi finančný plán a vzdelávanie,“ objasňuje Rastislav Blažej z programu sociálneho bankovníctva Slovenskej sporiteľne.

Dopĺňa, že účastníci si musia počas jedného roka nepretržite sporiť aspoň 50 eur mesačne. „Peniaze zo sporiaceho účtu pritom v tomto období nesmú vybrať. Prípadne musia dokázať, že sporili už predtým. Mapujeme tiež všetky ich dlhy a prípadne dohadujeme splátkové kalendáre s veriteľmi či exekútormi,“ vraví Blažej.

Nauč hladného chytať ryby

Adepti na nový domov prechádzajú sériou workshopov a školení, aby mali okrem splácania mikropôžičky aj peniaze na potreby bežného života. Aké sú ich plány do budúcna? Bude sa rodina rozrastať? Čo školské pomôcky pre deti? To všetko sú dôležité otázky, ktoré treba vziať do úvahy, kým sa klient kvalifikuje. „Ak účastník úspešne dokončí celý rok, je následne finálne preverený v banke. Pokiaľ banka posúdi, že je naozaj schopný splácať, získava úver na nový dom,“ objasňuje Rastislav Blažej.  

Cesta od prihlásenia sa do projektu k bývaniu teda nie je najrýchlejšia ani jednoduchá, no celý proces sa riadi známym príslovím: Daj hladnému rybu a nasýtiš ho na jeden deň. No nauč ho ryby chytať a nasýtiš ho na celý život. „Naším cieľom nie je len zaistiť lepšie bývanie. Klientom tiež pomáhame pri uplatňovaní sa na trhu práce, dopĺňame ich chýbajúce vzdelanie a skúsenosti. Verím, že to, čo robíme, nie je iba o bývaní. Je to viac o tom, že zmeníme ľudské životy a niekedy aj celé komunity k lepšiemu,“ vysvetľuje Katarína Smatanová.

Možno konštatovať, že toto očakávanie je na dobrej ceste. Až na jeden prípad zatiaľ pri splácaní úverov nenastal nijaký výpadok. „Naopak, vidíme veľkú snahu zo strany klientov, a to aj v tomto období poznačenom pandémiou,“ hovorí Blažej. Dopĺňa však, že skutočný vplyv koronakrízy bude citeľný až o pár mesiacov.

Ako sa stavia nízkonákladový dom

Čo nasleduje po tom, ako sa klient kvalifikuje na stavbu domu? Po dlhom rozvoji osobnej finančnej gramotnosti a príprave na zodpovednosť splácať svoje záväzky nastáva kreatívna fáza. Do hry vstupujú mladí architekti s jasnou víziou a chuťou využiť svoj talent trochu inak – na pomoc dobrej veci. „Vždy som verila, že architektúra nie je len o vytváraní pekných budov a príjemného prostredia. V životoch ľudí môže zohrávať ešte dôležitejšiu úlohu. V našom projekte práve architektúra pomáha ľuďom zvyšovať kvalitu života. Pomáha rodinám dostať sa z prostredia osady. Dostať sa von z chudoby,“ hovorí architektka.

Stavba má niekoľko fáz. „Prvým krokom, ktorý je kľúčový a nevyhnutný, je dobrá komunikácia s obcou, v ktorej ideme stavbu realizovať. Od tejto spolupráce závisí príprava infraštruktúry, vodovodnej siete, kanalizácie, pozemkov.“

Keď sa dorieši táto fáza, nastáva pravá manuálna práca od vystavania základov cez hrubú stavbu a strechu až po finálne dizajnovanie interiéru. „Každú z fáz vedie člen nášho tímu, ktorý klientom pomáha pri riešení individuálnych situácií. Na stavbe je tiež prítomný stavebný koordinátor, ktorý dohliada na procesy, čas a materiál. Máme vždy aj stavebného učiteľa. Ten zase klientom pomáha pri samotnej výstavbe. Kvalitu stavby štandardne kontroluje stavebný dozor,“ vysvetľuje priebeh stavebného procesu Katarína Smatanová.

Úlohou architektúry je aj vyrovnávať rozdiely

Výstavba jedného nízkonákladového domu trvá približne rovnako dlho ako výstavba akéhokoľvek iného rodinného domu – približne dvanásť mesiacov. „Náš program funguje podobne ako katalógové domy. Máme katalóg rôznych projektov, ktoré sa líšia veľkosťou. Sú tam stavby od bungalovov po viacpodlažné domy,“ objasňuje architektka.

Katalóg pravidelne obmieňajú, aby odzrkadľoval nielen požiadavky klientov, ale zohľadňoval aj nové technické normy. „Osobne som tento program zakladala a robila som aj návrh základných princípov a domov, ktoré v katalógu máme. Stojím i pri inováciách - aby sme išli s dobou.“ Zdôrazňuje pritom, že je dôležité, aby domy, ktoré ponúkajú, pôsobili naozaj moderne a zodpovedali štýlu lokality, kde žijú nielen Rómovia. „Aby ľudia nemohli povedať, že to sú tie „rómske“ domčeky. Architektonický štýl má vyrovnávať rozdiely, nie prehlbovať odlišnosti. Vyrovnanie rozdielov ako základ integrácie je v architektúre náš cieľ,“ dopĺňa Katarína.

Trpezlivosť prospieva kreativite

Finálna podoba domu nie je výhradne víziou architektov. K tomu, ako bude vyzerať, vo veľkej miere prispieva aj jeho budúci obyvateľ či obyvateľka: „Postupujeme úplne rovnako, ako je to v bežnej architektonickej praxi. Po výbere vhodného domu sa každý projekt uspôsobuje individuálnym predstavám konkrétnej rodiny,” hovorí Katarína Smatanová.

Úplná sloboda pritom vládne aj pri navrhovaní interiéru, ktorý si zväčša tvoria klienti sami, bez asistencie profesionálov. „Z pohľadu dizajnérky je pre mňa veľkou inšpiráciou, aké dômyselné a prepracované riešenia vidím. Napriek tomu, že nejde o nijaký luxus, zariadenie je farebnosťou, motívmi či materiálmi premyslené do posledných detailov. Závesy ladia s rámami obrazov, na nič sa nezabúda,“ hovorí architektka. Interiér podľa nej reflektuje dlhú cestu, ktorú klient podstupuje pri získavaní bývania. „Vidíme potom skutočné nadšenie z vlastného bývania a snahu posunúť sa vpred,“ dopĺňa.

A kam program smeruje ďalej? Slovenská sporiteľňa spolu s Projektom DOM.ov svoje aktivity určite plánujú rozšíriť aj do iných obcí na Slovensku. Nakoniec,  projekt získal uznanie aj na medzinárodnej úrovni. Vypracoval sa do prvej pätnástky finalistov na cenu za sociálnu inováciu SozialMarie, pričom v konkurencii piatich krajín (Slovenska, Rakúska, Maďarska, Českej republiky a Chorvátska) získal prvé miesto v kategórii vzdelávania, diverzity či sociálnej a zdravotnej starostlivosti. V januári tohto roku dostal tiež ocenenie Roma Spirit.

Pokračujte v čítaní