Štyri oblasti rozvoja dieťaťa, v ktorých vám pomôžu aj mobilné appky a hry

Dnešné deti vyrastajú s internetom a technológiami už odmalička. Neraz vídame smartfóny či tablety aj v rukách predškolákov a nejeden rodič sa sám seba pýta, kedy je najvhodnejší čas zoznámiť svoje deti s internetom a modernými technológiami. Hry a aplikácie však nemusia pre nich predstavovať iba nebezpečenstvo. Čoraz častejšie sa začína hovoriť aj o ich pozitívnom vplyve na ich rozvoj. Aký dopad môžu mať na intelektuálny, emocionálny, sociálny a morálny rozvoj dieťaťa? A akými aplikáciami vyplniť deťom zmysluplne čas?

Očakáva sa, že v roku 2020 bude na svete viac ako 3,5 miliardy ľudí, ktorí využívajú k pripojeniu na internet smartfón. Ich počet každým rokom rýchlo rastie a nevyhýbajú sa ani deťom. Podľa vlaňajšej štúdie z Anglicka vlastnilo smartfón viac ako 50 % detí vo veku do 7 rokov. V jedenástich rokoch malo vlastné zariadenie už 90 % z nich. Ako sú na tom deti na Slovensku? Až 72 % detí vo veku 9 – 17 rokov využíva smartfón denne, najčastejšie na zábavu a sociálne siete.

Smartfóny a internet však nemusia byť len zdrojom zábavy a rozptýlenia, môžu byť pre deti aj užitočné. Na internete existuje množstvo zaujímavých hier, aplikácií či webov, ktoré dokážu rozvíjať potenciál detí aj ich rodičov. Nájsť tie správne nemusí byť pre každého rodiča jednoduché. Aj preto na Slovensku už niekoľko rokov funguje projekt Vĺčatá.sk, ktorý pravidelne informuje o zmysluplných hrách a technológiách, ktoré si zaslúžia pozornosť rodičov, pedagógov a všetkých, ktorí sa stretávajú s mladými hráčmi.

Anna Mária Brijaková

Anna Mária je doktorandkou na Katedre knižničnej a informačnej vedy na Univerzite Komenského v Bratislave. Okrem štúdia riadi projekt vlcata.sk, ktorého cieľom je informovať o zmysluplných hrách a technológiách pre deti, v minulosti sa tiež venovala vzdelávaniu seniorov v práci s informačnými technológiami.

Koľko času by mali deti venovať moderným technológiám?

Svetová zdravotnícka organizácia hovorí, že deti do 3 rokov by vplyvu obrazoviek nemali byť vystavené vôbec. Anna Mária Brijaková, spoluzakladateľka projektu Vĺčatá.sk, však hovorí aj o tom, že je vhodné nastaviť deťom limity, aby vedeli, koľko času denne môžu technológie využívať.

Keď má od istého veku napríklad 2 hodiny denne na to, aby používalo počítač či mobil, nech si samo zmanažuje, ako a kedy tento čas využije.

Dodáva však, že nemusí byť správne hovoriť o konkrétnych číslach. Každý rodič totiž najlepšie vie, ako jeho dieťa trávi svoj voľný čas.

Ak sa na počítači učí napríklad programovať alebo niečo tvoriť či sa inak vzdelávať, pričom vzdelávať ho môžu aj hry, netreba mu v tom brániť. Ten čas by malo mať však každé dieťa vyvážené fyzickou či inou intelektuálnou aktivitou mimo obrazovky (čítanie, hranie stolových hier a pod.) a aktivitou, kedy sa venuje hoci aj interaktívnym hrám a sedí za počítačom.“

Pozitívny vplyv hier a aplikácií na vývoj dieťaťa

Svetoví odborníci sa zhodujú, že hry a aplikácie môžu mať na deti pozitívny vplyv. Štúdie dokazujú, že hranie hier pomáha rozvíjať čítanie, dokonca aj pri deťoch, ktoré s ním inak môžu mať v škole problém. Dôležitú rolu v tom zohráva faktor zábavy. Pre mnohé deti je čítanie inštrukcií k hre zaujímavejšou formou ako čítanie kníh či učebníc.

Hry a aplikácie však majú pozitívny vplyv aj na priestorovú orientáciu, riešenie problémov či kreativitu. Populárne hry ako napríklad Minecraft môžu deťom pomôcť v lepšom pochopení vzdialenosti či priestoru, stratégie alebo adventúry zas pomáhajú deťom nájsť riešenia na problémy, ktoré vedia zužitkovať aj v bežnom živote.

Anna Mária Brijaková preto hovorí o rozdelení hier do štyroch kategórií podľa oblastí, ktoré rozvíjajú. Dodáva však, že benefity tieto hry prinášajú najmä vtedy, keď sú správne použité.

4 oblasti rozvoja dieťaťa, ktoré môžu hry a aplikácie pozitívne ovplyvňovať:

1. Intelektuálny rozvoj, do ktorého spadá kritické myslenie, pozornosť, riešenie problémov či rozvoj pamäte; rozvoj poznania zameraný na faktografické učenie. Sem patria napríklad hry, kde sa deti učia o chode dejín či abecedu.

2. Emocionálny rozvoj pomocou hier, pri ktorých deti prostredníctvom hlavných hrdinov dokážu preberať vzory alebo sa učiť empatii.

3. Sociálny rozvoj spočívajúci v tom, že si deti vďaka hrám budujú priateľstvá a aj tí plachejší dokážu sociálne nejakým spôsobom interagovať.

4. Morálny rozvoj v prípade hier, ktoré nesú silný morálny odkaz.

Školstvo 21. storočia sa bez hier a aplikácií nezaobíde

Moderné technológie majú svoje miesto aj vo vzdelávacom systéme. Podľa zistení University of Phoenix až 71 % učiteľov povoľuje žiakom využívať internet na získavanie informácií, 64 % pedagógov využilo v učebnom procese hry alebo aplikácie a 49 % oslovených učiteľov potvrdilo, že používa webové aplikácie na zlepšenie schopnosti písať či porozumieť učivu.

Technológie si získavajú svoje miesto aj vo vzdelávaní na Slovensku. Anna Mária Brijaková momentálne na Univerzite Komenského v Bratislave realizuje výskum informačnej a digitálnej gramotnosti slovenských učiteľov. Predbežné výsledky ukazujú, že je na Slovensku mnoho učiteľov, ktorí technológie vo vyučovaní využívajú, veľa z nich by však v tejto oblasti uvítalo viacej vzdelávania. Pozitívom je, že je stále viac takých, ktorí hry ako učebný nástroj nezavrhujú, ale sú otvorení novým metódam. Svoje poznatky opiera aj o skúsenosti získané z prednášok na školách, ktoré v združení pravidelne realizujú a taktiež zo vzdelávania budúcich učiteľov na Univerzite. Podľa Brijakovej prichádzajú učitelia sami na to, ako im technológie môžu uľahčiť vysvetlenie učebnej látky, keďže na to použijú formu, ktorá je deťom blízka. „Takmer každá škola má k dispozícii interaktívne tabule, počítače či podobné nástroje, bohužiaľ, nie vždy ich škola vie aj adekvátne využívať. Je dobré, ak si učiteľ pripraví na vysvetlenie nejakej látky prezentáciu napríklad v PowerPointe, ale existuje veľké množstvo interaktívnych hier a aplikácií, ktoré môžu použiť tiež, len o nich nevedia, lebo im ich nikto neukáže. Výborné je, ak učitelia môžu spolupracovať - to, čo využíva jeden, môže inšpirovať druhého a takto tvoriť zmenu spoločne.

Akými aplikáciami či hrami vyplniť deťom zmysluplne čas?

Vzdelávacie aplikácie tvoria v súčasnosti tretiu najpočetnejšiu kategóriu v App Store a výber tej vhodnej preto nemusí byť jednoduchý. Anna Mária Brijaková odporúča niekoľko aplikácií, ktoré sú vhodné tak pre mladšie, ako aj staršie deti.

1. Duolingo je výborná aplikácia na učenie cudzích jazykov, ktorú môžu vďaka jej hravej forme používať deti v rôznom veku a dokonca aj dospelí.

2. Hravouka je interaktívna encyklopédia pre najmenšie deti, ktorá je dostupná ako aplikácia a tiež ako hra na počítači. Deti sa v nej učia o rastlinkách a zvieratkách v lese, v zemi či vo vode. K hre je navyše dostupná aj knižka.

3. Séria hier Civilisation a Cities: Skylines sú budovateľské hry, ktoré sú vhodné pre staršie deti, vďaka ktorým sa naučia logicky premýšľať. Hra Poly Bridge im pomôže precvičiť základy fyziky.

4. Hry Valiant Hearts: The Great War alebo This War of Mine ukážu deťom, aké je to zažívať vojnu z pohľadu civilistu. V tomto prípade je určite vhodné, aby sa ju rodičia a deti hrali spolu a ponúkali vysvetľujúce komentáre, keďže sa v hre poukazuje na kruté stránky vojnových konfliktov.

5. Hra Overcooked otestuje vaše deti v schopnosti spolupráce či časového manažmentu.

Dobrou správou je, že kvalitné aplikácie a hry vznikajú aj na Slovensku. Za zmienku stojí napríklad hra malého vývojárskeho štúdia Mr. Fox and Friends. Tvoria ho dvaja rodičia, ktorí sa rozhodli vytvoriť interaktívne aplikácie pre najmenších. V nej sa deti môžu zoznámiť so zvieratkami na farme.

Ondrej Vrábel so svojím projektom Pinf hry je výborným príkladom, ako tvoriť hry pre znevýhodnené deti – konkrétne ide o didaktické počítačové hry pre mentálne postihnuté deti.

Ďalším príkladom je 3D puzzle adventúra The House of Da Vinci, kde ako hráč odhaľujete záhady zasadené do renesančného obdobia. No a keby sme sa chceli pozrieť k našim susedom v Česku, tí vytvorili skvelú hru, ktorá získala niekoľko ocenení – Attentat 1942 o živote v nacisticky okupovanom Československu.

Moderným technológiám sa v dnešnom svete len ťažko ubránime. Veľkou výzvou pre všetkých rodičov však bude naučiť deti tráviť čas s mobilom v ruke zmysluplne. Je preto dôležité zaujímať sa o to, čo na svojich zariadeniach robia a zároveň kontrolovať obsah, ktorý sledujú. Netreba však zabúdať ani na čas, ktorý technológiám venujú. Aj napriek nesporným pozitívnym vplyvom aplikácií či hier na rozvoj dieťaťa je stále okolo nás aj reálny svet, ktorý naše deti má čo naučiť.

Pokračujte v čítaní