V Tatrách rastie Vodný les. Projekt Slovenskej sporiteľne má už 15 rokov

Na miestach, ktoré kedysi zničila víchrica, dnes stoja zdravé vysoké stromy. Prečítajte si príbeh obnovy Vysokých Tatier, unikátneho projektu Vodný les.

V článku sa dočítate:

  • ako sa za 15 rokov podarilo obnoviť zničené lesy,
  • na akom princípe je založený Vodný les a čo znamená slovo „vodný“ v jeho názve,
  • prečo je niekedy lepšie, ak človek pomôže prírode,
  • ako les vyzerá dnes a kde ho nájdete,
  • ako zabrániť katastrofám podobných rozmerov v budúcnosti.

Neďaleko Starého Smokovca už pätnásť rokov rastie Vodný les. Je to projekt záchrany pre víchricou zdevastované tatranské lesy. V novembri 2004 sa Vysokými Tatrami prehnala mimoriadne ničivá veterná smršť, ktorá spustošila až 12 600 hektárov lesov a materiálne škody boli vyčíslené na neuveriteľných 8 miliárd slovenských korún (asi 265 miliónov eur). Slovenská sporiteľňa bola jednou z tých, ktorí začali ihneď konať a hľadať riešenia, ako lesy obnoviť.

Hneď po kalamite sa začalo s prípravou rôznych projektov na obnovu a revitalizáciu. Jedným z nich je aj Vodný les. Jeho podstatou je zadržiavať vodu na zdevastovaných územiach a následne plochy opäť zalesniť. Aj keď bolo zrejmé, že pôjde o beh na dlhú trať, dnes po pätnástich rokoch vidíme výsledky a na mieste kalamity dnes stojí hustý zdravý les, do ktorého sa vrátil život.

Foto: archív Michala Kravčíka

Takto rástol Vodný les

V prvej etape bol vytvorený systém hrádzí, ktorých zdrojom boli prírodné materiály predovšetkým z kalamitného dreva. V Tatrách sa počas leta 2005 stretli mladí ľudia z 26 krajín sveta a vďaka finančným zdrojom Slovenskej sporiteľne spoločne vybudovali až 4 200 vodných nádržiek, tzv. „vodoholdingov“. Tie neskôr dodávali vlahu 30-tisícom sadeníc, ktoré vyrástli na zničených svahoch. Zachránených bolo vtedy vyše 60 hektárov lesov. Dobrovoľníci však pokračovali aj v roku 2006 a spolu boli revitalizované tri lesné lokality o ploche úžasných 92 hektárov.

Tento plán sa mohol uskutočniť vďaka projektu OZ Ľudia a voda a spolupráci Štátnych lesov TANAPu a Slovenskej sporiteľne. TANAP vyčlenil kalamitou postihnuté plochy a budovanie nádrží a sadenie nových stromčekov sa uskutočnilo v réžii banky. Slovenská sporiteľňa spolu s Erste bank venovali 15 miliónov slovenských korún (asi 495 000 eur). Okrem finančnej podpory sa však banka a jej zamestnanci aktívne zúčastnili záchranného plánu. „V októbri 2004 prišlo vysádzať 40 manažérov Slovenskej sporiteľne spoločne s vtedajšou generálnou riaditeľkou pani Reginou Ovesny-Straka,“ povedal Michal Kravčík, koordinátor a iniciátor projektu.

Úspešný a unikátny Vodný les získal jednu z tridsiatich národných cien ENERGY GLOBE Award v kategórii Zem za rok 2007. Je to akási environmentálna obdoba filmového Oscara a projekt bol ocenený spomedzi 853 projektov z viac ako 100 krajín sveta. Revitalizácia tatranských lesov má však z pohľadu prínosu pre prírodu a ďalšie generácie nevyčísliteľnú hodnotu.

Na svahy sa vrátila aj lesná zver 

Po stavbe hrádzí a vysadení stromčekov sa začala tretia etapa – návrat života do nových lesov. Zásah človeka nebol nutný, pretože dokonalé podmienky pre lesnú zver vytvorili dobrovoľníci už v prvej etape. „Z konárov, ktoré zostali po ťažbe, sme narobili kopy a tie sa stali skrýšami pre lesnú zver,“ hovorí Michal Kravčík. Zvyšky kalamitného dreva poskytli nový domov pre zvieratá, ktoré sa do postihnutých oblastí začali vracať.

Vďaka dostatku dažďovej vody v lesoch rastie veľmi výživná vegetácia a netrvalo dlho, kým sa na nej začali opäť pásť stáda lesných zvierat.“ V oblasti sa dokonca zabývalo pravdepodobne ešte viac zvierat ako predtým. „Dokazuje to trus zo začiatku jari, ktorého vo Vodnom lese v porovnaní s inými lokalitami Tatier nebývalo veľa,“ pokračuje Kravčík.

Foto: archív Michala Kravčíka

Odolnejšie lesy a ochrana pred povodňami

Nové lesy, ktoré vznikli rukou človeka, sú výrazne viac zmiešané oproti tým pôvodným. Sú v nich zastúpené listnaté stromy ako javor, brest, jaseň, jelša, dreviny ako breza, osika a jarabina. Z ihličnatých kleslo zastúpenie smreka a, naopak, pribudlo viac jedlí, smrekovcov či borovíc. O tom, či by mali byť lesy obnovené za pomoci človeka, alebo by si s nimi mala poradiť príroda, sa však vedú veľké debaty.

Faktom však je, že diverzifikované lesy sú omnoho odolnejšie, a teda je väčšia pravdepodobnosť, že ak by sa víchrica zopakovala, škody nebudú také rozsiahle. „Budúcnosť prírody je v rôznorodosti. Množstvo vedeckých prác potvrdzuje, že potrebujeme rôznorodé, diverzifikované lesy,“ vysvetľuje Michal Kravčík. Riaditeľ Národného parku Bavorský les Jörg Müller túto teóriu potvrdzuje. Ak sa podľa neho ponechá monokultúrny poškodený les na prírodu, vyrastie v ňom zase len monokultúra.

„Na základe našich poznatkov a skúseností pri revitalizácii lesov si myslím, že ak by sme zdevastované územia ponechali na prírodu, obnova by trvala možno aj 250 rokov,“ hovorí Ján Marhefka, ktorý zastupuje Štátne lesy TANAPu. „Človek je súčasťou ekologického reťazca a ak poškodil prírodu, má jej pomáhať, a tým naprávať svoje chyby.“ V dobe klimatickej krízy je našou povinnosťou vracať prírode to, čo sme jej vzali. Aj keď nešťastie v Tatrách nebolo spôsobené ľuďmi, z lesov sme si veľa ukrojili aj vlastnou vinou. Sú pľúcami našej planéty a majú veľký vplyv na mikroklímu. „Projekt Vodný les je práve dôkazom toho, že človek dokáže spolupracovať s prírodou, aj jej viac rozumieť. Takáto cesta obohacuje prírodu a príroda obohacuje človeka,“ hovorí Kravčík.

Vodný les nám môže pomôcť aj pri ochrane pred povodňami. Zdravé a husto zalesnené plochy sú prirodzenou ochranou pred záplavami. Zadržanie dažďovej vody, jej vsiaknutie do spodných vôd a tlmenie prívalových zrážok sú nevyhnutnými predpokladmi na zmiernenie povodní, ktoré sú čoraz častejším sprievodným javom klimatických zmien. Predlžujú sa obdobia bez dažďov a zvyšuje sa výskyt tých náhlych, extrémnych a prívalových.

Vyberte sa do Vodného lesa

„Lesy sú dnes výrazne mladšie a prekypujú vitalitou. Obnova lesa v kalamitnom území bola ukončená,“ uzatvára s radosťou Ján Marhefka, zástupca Štátnych lesov TANAPu. Vyberte sa do tejto jedinečnej oblasti a pozrite si výsledky práce ľudí z celej Európy, ktorí pomohli zachrániť naše Tatry. Vodný les Slovenskej sporiteľne nájdete na Peknej vyhliadke v Hornom Smokovci. A pri príležitosti 15. výročia vzniku lesa sa Slovenská sporiteľňa rozhodla vysadiť 12-tisíc stromov. Nové stromčeky vysadí v okolí bukových pralesov v blízkosti obcí Ubľa a Remetské Hámre na východe krajiny, aby sa Slovensko ešte viac zelenalo.

Pokračujte v čítaní