Vďaka kompostovaniu môžeme prírode vracať to, čo nám poskytuje

Skúsili ste si niekedy vo vlastnej domácnosti odsledovať, koľko a aký druh odpadu za týždeň vyprodukujete? Ak ešte nie, začnite recyklovať. Odhalíte, že najmenej 20 % vášho koša v domácnosti tvorí jedlo a materiál, ktorý viete prospešne vrátiť do prírody. Ako? Nepošlete ho na skládku a do spaľovne ako doteraz, ale sami ho spracujete do kompostu.

V tomto článku sa dozviete:

  • ako môžete sami kompostovať a čo so zvyšným kompostom,
  • aké výhody a nevýhody prináša kompostovanie,
  • ako a kde na Slovensku funguje komunitné kompostovanie a plánovaný mestský kompostér.

Na Slovensku skončí v priemere až 66 % produktov, ktoré nespotrebujeme, na skládkach ako odpad. Štatistiky Eurostatu z roku 2016 hovoria tiež o tom, že v našej krajine sa kompostuje a recykluje len 23 % odpadu. V presnejších číslach: celkovo na osobu vyprodukujeme 348 kg odpadu ročne, a toto číslo rokmi narastá.

Dobrou správou ostáva, že uvedomelým prístupom dokáže každý z nás vrátiť prírode to, čo nám zo svojich zdrojov poskytla.

Kompostovanie ako návrat k prírode

Kompostovanie je jedným z najstarších druhov recyklovania. „Nie je to však automatický proces. Bioodpad na kompost premieňajú mikroorganizmy, prípadne vo vermikompostéri pomáhajú dážďovky. Je to živý organizmus, a preto sa oň treba pravidelne starať,“ hovorí Paulína Kuricová z organizácie JRK Slovensko. Cieľom je vrátiť živiny späť do pôdy v podobe prírodného hnojiva. Veľkou výhodou kompostovania je, že minimalizuje potravinový a biologický odpad na skládkach.

Tradičné kompostovanie predstavuje zmes „zelených“ materiálov s vysokým obsahom dusíka (hnoj, pokosená tráva, kuchynský bioodpad), ktoré sa prekladajú spolu s „hnedými“ materiálmi (drevo, tvrdšie časti zeleniny či stonky starších rastlín) s vysokým obsahom uhlíka. Do procesu vstupujú za aktívneho pôsobenia voda, vzduch, užitočné baktérie a pôdne organizmy.

JRK Slovensko

Niekdajšia túžba troch mladých ľudí, ktorí chceli riešiť aktuálne problémy v oblasti životného prostredia, prerástla do medzinárodnej firmy, vďaka ktorej dnes viac než pol milióna ľudí produkuje menej odpadu.

V roku 2020 si dali za cieľ byť lídrom v inovatívnych technológiách a zariadeniach pre odpadové hospodárstvo. Tým chcú naďalej pomáhať znižovať zmesový komunálny odpad a predchádzať vzniku odpadu.

Zn.: Ideálny kompost

Tajomstvom kvalitného domáceho kompostu sú malé časti organického materiálu, ktoré spolu premiešavame. Nasleduje správny pomer dusíkatých a uhlíkatých materiálov (1 : 1), pravidelné prevzdušňovanie a správna vlhkosť. „Ak sa zanedbá starostlivosť o kompost, môžu vznikať negatívne prejavy – hnitie, zápach či mušky,“ upresňuje Paulína Kuricová, „čo môže byť nevýhodou, ak si človek nevytvorí pravidelný zvyk.

1. správna veľkosť

2. dostatočná vlhkosť

3. prístup vzduchu

4. premiešavanie

Do kompostu nepatrí živočíšny odpad, ktorý rozkladom môže vytvárať nebezpečné patogény. Kvalitne vyzretý kompost má hnedú až tmavohnedú farbu, vonia ako lesná pôda a má drobnú hrudkovitú štruktúru.

TIP:

Na kontrolu kvality kompostu odporúčame vložiť preosiaty kompost do nádobky a navlhčiť ho. Potom zasiať do zmesi semienka žeruchy. Ak po týždni semienka vyklíčia, kompost je pripravený aj pre vašu záhradu a použiteľný v prírode.

Plusy a mínusy kompostovania

Kompost ako tretí druh koša v domácnosti

Kompostovanie v domácnostiach nebolo nikdy jednoduchšie ako dnes. Podľa vlastných možností – priestorových aj časových, sa môžete rozhodnúť, akým spôsobom budete doma kompostovať.

Ak máte rodinný dom, môžete využiť možnosť umiestnenia záhradného kompostéra do vlastnej záhrady. Najčastejšie sa využíva kompostovanie na hromadách, v boxoch alebo plastových vakoch. Prípadne si domov, a to najmä ak bývate v byte, môžete nasťahovať vermikompostér, v ktorom k rozkladu organického materiálu dochádza pomocou kalifornských dážďoviek. Dážďovky je potrebné pravidelne kŕmiť, pretože za deň dokážu skonzumovať až polovicu svojej váhy.

Paulína Kuricová pripomína: „Ak chcete kvalitný kompost, je potrebné dodržiavať správne zásady kompostovania a vkladať do kompostu len to, čo sa dá kompostovať. Pokiaľ ide o záhradný kompostér alebo vermikompostér, určite doň nevkladajte varenú stravu, mäsové a mliečne výrobky, chemikálie či oleje.“

Spolu dokážeme znížiť odpad na minimum

Kompostovanie už dávno nie je záležitosťou jednotlivcov. V mestách a obciach postupne vznikajú komunitné kompostoviská, priamo pri bytových domoch. O zamknuté kompostéry a ich obsah sa stará dohodnutý člen komunity, kompost majster, ktorý súčasne komunitu koordinuje.

Komunitné kompostéry na sídlisku. Zdroj: menejodpadu.sk.

Pomôcť to môže zapojeným ľuďom, pretože predchádzajú vzniku odpadu. Tento odpad im nehnije v nádobách a premenia ho na vlastné hnojivo. Zároveň pomáhajú obci, lebo znižujú množstvo odpadu, ktoré je vyvezené na skládku a šetria tak peniaze za skládkovanie,“ vysvetľuje Paulína výhody komunitného kompostovania. O zavedenie komunitného kompostéra môžu požiadať iniciatívni obyvatelia, občianske združenia alebo samosprávy.

Podpora z grantu #mamnato:

Máte záujem o zriadenie komunitného kompostéra alebo podporu iných komunitných aktivít vo svojom bydlisku? Sledujte grantový program #mamnato a zapojte sa do ďalšej výzvy, v ktorej môžete získať finančnú podporu od Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Kompostér v centre hlavného mesta

V bratislavskej Starej tržnici vznikla iniciatíva, ktorej cieľom je zriadenie funkčnej kompostárne pozostávajúcej z kompostéra, drvičky odpadov a inštalácie vhodnej vzduchotechniky. Slovami Gábora Bindicsa, riaditeľa Aliancie Starej tržnice: „Pre našu alianciu patrí citlivý prístup k životnému prostrediu medzi hlavné priority. Najviac diskutovanou témou, ktorá vychádza z nášho každodenného fungovania, je tvorba a likvidácia odpadu. Na základe niekoľkoročných skúseností s prevádzkou tržnice a analýz vypracovaných Inštitútom pre cirkulárnu ekonomiku, s ktorým na tejto téme spolupracujeme, sme dospeli k záveru, že odpad generovaný stálymi prevádzkami a podujatiami sme vo veľkej miere schopní spracovať na kompost.“

Ak sa v Starej tržnici zavedie technika kompostárne, tak by sa 150 kg kompostovateľného odpadu, ktorý v tržnici denne vzniká, dalo opätovne využiť ako prírodné hnojivo. „S vlastným kompostérom budeme schopní vytriedený odpad zhodnocovať priamo u nás a cielene ho umiestňovať v podobe kompostu tam, kde bude potrebný a užitočný,“ hovorí Gábor Bindics.

Zdroj: Stará tržnica

Správať sa ohľaduplne k prírode a svojmu okoliu pomôže urobiť zo sveta lepšie miesto pre nás aj ďalšie generácie. „Veľmi si vážime citlivý prístup našich partnerov vrátane Slovenskej sporiteľne k témam, ktoré nepatria na prvý pohľad k tým atraktívnym a jednoduchým. Je pre nás cťou, že sa práve banka rozhodla podporiť náš investičný zámer a zrealizovať zavedenie vlastného kompostéra v priestoroch tržnice,“ konštatuje Gábor Bindics.

Stará tržnica začala s iniciatívou trvalej udržateľnosti dávnejšie. V rámci podujatí organizovaných v tržnici sa začala znižovať tvorba odpadu na minimum. Zaviedli sa kompostovateľné riady a odpad je triedený tak, aby komunálneho odpadu zostávalo čo najmenej. Rovnako motivujú k takémuto prístupu aj svojich klientov a prevádzky v budove tržnice.

Tešíme sa, že od roku 2020 sa Slovenská sporiteľňa stane hlavným partnerom Starej tržnice

Chcete aj vy podporiť kompostovaciu iniciatívu v Starej tržnici? Na jar 2020 budete môcť finančne prispieť v rámci oficiálnej crowdfundingovej kampane. Sledujte naše stránky a stránky Starej tržnice.

Prečo má zmysel iniciatívu podporiť?

Pomôžete nielen trhovisku, ale aj ľuďom, ktorí sa starajú o to, aby sme každý týždeň mali z čoho vyberať, najmä čo sa týka lokálne pestovaných plodín. A v neposlednom rade môžete pomôcť aj vlastnému záhradníčeniu či vašej predzáhradke pri bytovom dome.

Kompostovať môže každý, ale čo so zvyškom?

V minulosti to fungovalo tak, že keď mali ľudia prebytok, podelili sa so susedmi a známymi. Aj dnes môžeme v tejto tradícii pokračovať. Zistite vo svojom okolí, komu by výsledok a prebytok vášho kompostovania pomohol. Možno ho bude potrebovať neďaleká farma, sused záhradkár, mesto alebo obec na výsadbu a hnojenie novej zelene. Alebo to pomôže susede, ktorá práve presádza kvety na balkóne.

Domácnosti, farmy, reštaurácie, školy či kancelárie deň čo deň pracujú s organickým materiálom, ktorý sa môže skompostovať a nemusí končiť na skládke. Práve kompostovanie a recyklovanie môže byť prvým pozitívnym krokom k riešeniu stále aktuálnejšej témy globálneho otepľovania a potreby ochrany životného prostredia.

Pokračujte v čítaní