Z tried do obývačiek: Z učiteľov sa stali psychológovia a kreatívci

Pedagógovia sa tento rok museli popasovať s učením na diaľku. To, ako rýchlo dokázali nabehnúť na nový systém, oceňuje aj tretí ročník iniciatívy Učiteľ Slovenska.

V článku sa dočítate:

  • ako si učitelia poradili s chýbajúcim technickým vybavením,
  • či by uvítali e-learning aj po skončení pandémie,
  • spôsoby, ako môžu pomôcť rodičia,
  • kreatívne nápady, ktoré spestrili online vyučovanie,
  • ako obstálo Slovensko v porovnaní so zahraničím,
  • a o tom, ako sa učitelia stali deťom psychológmi aj priateľmi.

Asi najväčšou výzvou bolo chýbajúce technické vybavenie. Slovensko na takýto obrovský skok v online vzdelávaní pripravené rozhodne nebolo. Učitelia boli väčšinou odkázaní na vlastné počítače, avšak mnohým žiakom chýbali úplne. Ak chceli pedagógovia dať všetkým deťom a mladým ľuďom rovnakú šancu na vzdelávanie, museli si poradiť.

Stanislava Opátová, učiteľka zo základnej školy v Nižnej a finalistka Učiteľa Slovenska 2019 vytvárala pre deti rôzne zábavné pracovné listy a nechávala ich v dohodnutom čase na lavičke pred školou. Aj ďalší finalisti tohto skvelého projektu sa s nami podelili o zážitky. A ich nápady a riešenia dokazujú, že svoju prácu robia srdcom. 

Nadácia Slovenskej sporiteľne podporuje ocenenie Učiteľ Slovenska už od jeho vzniku v roku 2018. Jednou z hlavných myšlienok nadácie totiž je, že kvalitné vzdelávanie je základom prosperity celej krajiny. Moderné Slovensko potrebuje učiteľov, ktorí si veria a tvoria lepšie školstvo. A práve v tejto ceste ich Učiteľ Slovenska podporuje.

Vzdelávanie budúcnosti

Online vzdelávanie nie je vo svete novinkou. Tento trend by sa dal trochu nadnesene nazvať „ako z obývačky vyštudovať Harvard“. S e-learningom totiž začali mnohé svetové univerzity a aj vy tak môžete vlastniť diplom z univerzít v Cambridge, Oxforde či UCLA. Aj pre viacerých učiteľov, ktorých sme sa pýtali, nebolo online vzdelávanie novinkou.


„Online aktivity využívam dlhodobo. Už pred niekoľkými rokmi som viedla napríklad online krúžky pre študentov končiacich deviaty ročník, ktorí sa pripravovali na testy.“

Matej Tóth

Júlia Jánošíková

Učí fyziku na gymnáziu v Malackách. Študentov podporuje v tom, aby sa prepájali s reálnym prostredím a svojimi nápadmi sa snaží inšpirovať aj ostatných učiteľov.

Slovenským učiteľom by pred rokom ani nenapadlo, že sa budú žiakom a študentom denne prihovárať z obývačiek. Po náročnom začiatku a synchronizácii však začali objavovať plusy tohto moderného systému. Podľa Stanislavy Opátovej zo Základnej školy s materskou školou Nová doba v Nižnej dalo online vzdelávanie dokonca priestor deťom, ktoré sa v triede veľmi neprejavovali. Vďaka novému systému a pravidlám sa mohli presadiť v konkurencii „akčnejších“ spolužiakov.

Koronakríza ako akcelerátor

Keby neprišiel koronavírus, mnohé krajiny by s vyučovaním na diaľku ešte pár rokov otáľali. Je totiž drahé. Potrebujete kvalitný a rýchly internet aj zariadenie. Pandémia však pôsobila ako akcelerátor a takmer zo dňa na deň sme si osvojili ten najmodernejší systém vzdelávania.

Učitelia sa zhodujú, že začiatky boli ťažké. Dnes však hodnotia, že to zvládli pedagógovia, deti aj rodičia. Aj z nedávneho prieskumu Nadácie Dionýza Ilkoviča vyplýva, že tento – aj keď vynútený – experiment bol úspešný. Väčšina učiteľov označila seba aj svoje školy za viac pripravené ako nepripravené. Rozbehnúť online vyučovanie sa do dvoch týždňov podarilo až trom štvrtinám pedagógov.


„Pozerala som webinár o vzdelávaní počas pandémie vo viacerých krajinách. Bola som veľmi prekvapená, že školy v Anglicku alebo Nemecku mali presne také isté problémy ako my. Bola som pyšná na učiteľov z našej školy. Situáciu zvládli vynikajúco.“

Matej Tóth

Jana Kramárová

Je riaditeľkou Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici. Snaží sa, aby bolo vyučovanie pestré, využíva prácu v kruhu či prácu s denníkom. Zavádza inovatívne formy učenia a angažuje sa v rôznych projektoch v oblasti moderného vzdelávania.

Učitelia v našich obývačkách

Empatia, vynaliezavosť a trpezlivosť. Tak by sa dali v skratke zhodnotiť vlastnosti finalistov ocenenia Učiteľ Slovenska. Napriek tomu, že sami bojovali s úzkosťou a mnohými problémami, pre deti boli oporou a robili všetko pre to, aby im aj na diaľku preniesli radosť zo spoločného učenia.

Veľký obdiv patrí ich úžasnej kreativite, ktorá motivovala a inšpirovala deti. Júlia Jánošíková napríklad zadávala deťom úlohy analyzovať rôzne filmy a hľadať v nich z pohľadu fyziky chyby. Vyučovanie chémie na Gymnáziu v Gelnici prebiehalo aj tak, že deti robili a prezentovali online pokusy z prísad, ktoré našli doma v kuchyni. Vyučovanie biológie bolo zase úzko prepojené s bádaním v prírode.

Pedagógovia sa na niekoľko mesiacov stali aj amatérskymi psychológmi. Učiť sa totiž dajú len deti, ktoré sú pokojné a sústredené. Rozprávali sa s nimi o pandémii, opatreniach, budúcnosti. Upokojovali ich, vysvetľovali a deti pocítili, že učiteľom na nich záleží.

Nielen s deťmi, aj s učiteľmi sme sa rozprávali o súčasnej situácii. Všetci sme mali strach. Neustále sa rozprávame o všetkom, čo sa deje,“ uvádza riaditeľka súkromnej základnej školy Jana Kramárová. Otázku na túto tému sme položili aj Petrovi Pallovi zo Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej. „Pochopiteľne. Skôr sme sa zmenili na psychológov, ako boli pedagógmi.“

Tí pedagógovia, ktorí učia aj srdcom, si poradili aj s chýbajúcim sociálnym kontaktom. S deťmi sa rozprávali o ich domácich zvieratkách, o trávení voľného času, súrodencoch. Aj na diaľku tak budovali vzťah žiak – učiteľ a nechali priestor aj na vzájomnú komunikáciu detí.


„Často sa stávalo, že po skončení vyučovania zostávali deti pripojené a len sa medzi sebou rozprávali.“

Matej Tóth

Stanislava Opátová

Učí všetky predmety na prvom stupni na Základnej škole s materskou školou v Nižnej. V rámci matematiky rozvíja u detí logické myslenie, učí ich skupinovej práci, argumentácii a kritickému mysleniu. Do vyučovania aktívne zapája aj rodičov.

Sme na online vzdelávanie pripravení?

Ak by sme zhrnuli, čo sme sa dozvedeli od učiteľov, odpoveď by bola: „Nie sme. Ale robíme, čo môžeme.“ Keď vymenili učitelia triedy za svoje domovy, museli vyriešiť niekoľko problémov. Najvypuklejším bola chýbajúca technika. Všetci finalisti, s ktorými sme sa rozprávali, používali vlastné zariadenie. Väčšina škôl počítače nedokázala poskytnúť, prípadne boli citeľne menej kvalitné ako ich vlastné. Celoslovenský prieskum dokázal, že až 77,4 % učiteľov využívalo súkromné zariadenie.

Ďalším problémom je nedostatok kvalitného obsahu. Učitelia si učebný obsah vytvárali sami a pomáhali si napríklad špeciálnym vysielaním v televízii. Nikto z nich ako gro svojich hodín nepoužíval obsah tvorený ministerstvom školstva. Potvrdili tak širší prieskum, v ktorom vyšlo, že až 90 % slovenských učiteľov si tvorí vlastný obsah.

Nezabúdajme ani na záťaž na strane rodičov. Učitelia sa im stali partnermi a dávali im spätnú väzbu k vyučovaniu či rady. Osobné konzultácie či rodičovské združenia najčastejšie nahrádzali súkromné skupiny či diskusie na Facebooku.  


„Žiaľ, nie každý je na tento spôsob vzdelávania pripravený a nemusí byť schopný si čas efektívne rozvrhnúť. Do veľkej miery je potom záťaž prenášaná na rodičov, bez ktorých by často online vzdelávanie fungovalo len veľmi ťažko.“

Matej Tóth

Florián Danko

Učí elektrotechniku na Strednej odbornej škole informačných technológií na Hliníckej v Bratislave. So svojimi žiakmi pripravuje interaktívny projekt múzea informačných technológií, aby touto formou priblížili historický vývoj technológií súčasným aj budúcim generáciám.

„U niektorých detí som si všimla nesamostatnosť. A to nielen, čo sa týka práce s technológiami, ale aj rozvrhu každodenných úloh súvisiacich s učením, ako aj fungovaním v domácnosti (budíček, domáce práce, starostlivosť o súrodenca...). Viacerým deťom chýbal dobrý a stabilný denný režim, ktorý veľmi pomáha v ťažkých životných situáciách,“ upozorňuje Jana Kramárová.

Budeme sa učiť na diaľku aj po korone?

Asi najväčším úskalím online vzdelávania je chýbajúci sociálny kontakt. Je to aj najčastejšie opakovaný dôvod tých učiteľov, ktorí sú proti jeho začleneniu do bežnej výučby. Napriek nesporným výhodám je ich totiž stále mnoho. Ide však najmä o učiteľov malých detí, čo je pochopiteľné. Prváčik bude zvládať online výučbu oveľa ťažšie ako stredoškolák. „Učím mladších žiakov a pre nich aj ich rodičov je najlepšie, ak môžeme byť v škole, tvárou v tvár,” vysvetlila Dagmar Môťovská zo Súkromnej základnej školy na Bajkalskej v Bratislave.

Chýbajúce vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi môžu mať výrazný vplyv na vývoj aj psychiku. Nikto z finalistov národnej ceny Učiteľ Slovenska 2019 nepovýšil online vzdelávanie nad to klasické. Vedia si však predstaviť, že bude výborným doplnkom pri niektorých predmetoch či krúžkoch alebo vtedy, ak dieťa alebo pedagóg nemôže byť na hodine fyzicky prítomný.

„Osobne by som online vzdelávanie zatiaľ vnímal skôr ako doplnok než plnohodnotný spôsob náhrady,” povedal Florián Danko. Lenka Škarbeková z Gymnázia v Gelnici však rozhodne uprednostňuje osobný kontakt a dištančnú formu berie ako nutnú alternatívu, napríklad pri konzultáciách.

S podobnými reakciami sme sa stretli u prevažnej väčšiny učiteľov. Milo ich prekvapilo, že sa deti do škôl tešili a uvedomili si, aká dôležitá je prítomnosť spolužiakov a učiteľov. Odmietavé reakcie sú však prirodzené, vzhľadom na dôvody, ktoré k online výučbe viedli. Spájajú sa s pandémiou a izoláciou. Je na nás, aby sme s odstupom času vyhodnotili, aké pozitíva virtuálne vzdelávanie prináša.

Pokračujte v čítaní