Kríza je tu. Ako by na ňu mali reagovať malí podnikatelia?

Hrozba ekonomickej krízy sa stala realitou. Sú na ňu malí podnikatelia pripravení? Zistite, ako z náročnej situácie vyťažiť maximum.

V tomto článku sa dozviete:

  • prečo je dôležité pripraviť si plán na najbližšie mesiace,
  • ako naplánovať cash flow svojej firmy,
  • kedy je potrebné prehodnotiť ľudské zdroje,
  • na koho sa v prípade problémov obrátiť,
  • na akú pomoc mám, ako malý podnikateľ, na Slovensku nárok,
  • ako sa pripraviť na život po korone.

Pandémia koronavírusu nepriniesla hrozbu iba pre naše zdravie, ale aj pre ekonomiku. Opatrenia, ktoré prijala vláda v snahe zabrániť šíreniu vírusu, oslabili kondíciu firiem. Obzvlášť zraniteľnou skupinou sú malé podniky, ktoré zamestnávajú do 50 ľudí. Práve tie sú chrbticou našej ekonomiky - zamestnávajú až 56 % ľudí a na tvorbe hrubého domáceho produktu sa podieľajú takmer 37 percentami.

To, že kríza sa týka aj Slovenska, potvrdzujú aj prvé štatistické údaje. Naša ekonomika v prvom štvrťroku tohto roka poklesla v stálych cenách o 3,9 % a vyhliadky do konca roka hovoria o možnom prepade až v dvojciferných číslach. Dôsledky pandémie sa veľmi rýchlo prejavili aj v raste nezamestnanosti. Kým v marci sme na Slovensku evidovali 5,19 % nezamestnaných, v máji to bolo už o 2 % viac.

Ako môžu malí podnikatelia na krízu reagovať?

Základom je dôkladné plánovanie

V súčasnosti je ešte predčasné hovoriť o tom, ako rýchlo sa ekonomika vráti do normálu. Krivka HDP môže mať tvar písmena „V“ alebo „U“, no hrozí aj menej optimistický scenár podobný písmenu „L“, kedy by sme sa z prepadu vyhrabávali ešte dlhé roky. Viac k tejto téme nájdete v našom článku o vplyve koronavírusu na ekonomiku.

Dobre pripravený biznis plán by mal preto počítať s viacerými variantami. V kríze totiž nestačí mať iba plán A, po ruke treba mať aj pesimistickejší plán B či dokonca C.

V praxi to znamená nevyhnutnosť vopred počítať s rôznym poklesom počtu zákazníkov, objemu predaja či prerušením obchodných vzťahov. Podľa vývoja situácie je potom dôležité modely prehodnocovať a prispôsobovať fungovanie firmy aktuálnym podmienkam na trhu. Počas krízy je často dôležitá rýchlosť, akou vieme na zmeny reagovať a dobre pripravený plán nám k takémuto rozhodovaniu dáva pevný základ. 

 

Plánujte svoj cash flow

V každej kríze je pre firmu najdôležitejšie stabilizovať hotovosť a zabezpečiť dostatok likvidity. Nepriaznivá situácia na trhu môže totiž výrazne zamávať tempom splatnosti faktúr. Niektoré platby sa tak môžu oneskoriť o týždne až mesiace.

Ján Žovin, z Programu pre začínajúcich podnikateľov Slovenskej sporiteľne odporúča: „Treba sa dôkladne pozrieť na všetky náklady spoločnosti, stabilizovať hotovosť a mať dostatok likvidity. Netreba zabúdať ani na udržanie obchodných vzťahov, komunikáciu, zlepšenie produktivity či napríklad na flexibilitu v prípade nárastu alebo poklesu objednávok.”

Čo teda môže každý podnikateľ urobiť pre zlepšenie svojho cash flow? 

V prvom rade prehodnotiť náklady a ich dôležitosť. Pokiaľ je spoločnosť súčasnou situáciou ohrozená, je rozumné pozastaviť všetky náklady, ktoré nie sú pre fungovanie firmy nevyhnutné. 

Rovnako dôležité je rozložiť budúce platby v čase. Netreba sa báť osloviť silnejších partnerov ako sú banky, leasingové spoločnosti, ale tiež aj dodávateľov energií či prenajímateľov nehnuteľností a dohodnúť s nimi dlhšiu splatnosť faktúr. Kľúčovým klientom, ktorí krízou neboli veľmi zasiahnutí je zas možné navrhnúť rýchlejšiu úhradu faktúr, čo môže vášmu cash flow tiež výrazne pomôcť.

Netreba zabúdať ani na možnosť externého financovania – napríklad formou preklenovacieho úveru alebo kontokorentu v banke. Výhodné bankové financovanie viete získať aj v Slovenskej sporiteľni. Viac informácií nájdete na stránkach banky.

Neodkladajte riešenie situácie so zamestnancami

Mzdové náklady sú pre väčšinu malých podnikov najväčšou položkou na strane výdavkov. Slovo „prepúšťanie“ nikto nepočuje rád. Aby k nemu neprišlo, podnikatelia by nad touto témou mali premýšľať s veľkým predstihom.

Nájsť a prijať skúsených zamestnancov po odznení krízy bude totiž nielen náročné, ale aj veľmi nákladné. Rušenie pracovných miest by preto malo byť až krajným riešením.

Keď si to situácia vyžaduje, siahnite najskôr po skrátení úväzkov, znížení miezd alebo nahraďte dodávateľov vlastnými kapacitami. Nezabudnite však vždy svojim ľuďom ísť príkladom.

Neviete si s novou situáciou poradiť sami? Požiadajte o pomoc odborníkov.

Ak vás spomalenie ekonomiky zasiahlo výraznejšie a cítite, že situáciu nezvládnete sami, nebojte sa požiadať o pomoc odborníkov. Už i na Slovensku nájdete mnoho kvalitných konzultačných firiem, ktoré vám poradia s efektivitou práce. Správne nastavia napríklad transformáciu procesov v tíme alebo vám pomôžu zvládnuť prácu na diaľku. Nezabudnite ani na odborníkov vo svojej banke. Obráťte sa na nich, ak sa rozhodnete pre možnosť externého financovania.

Pomoc podnikateľom v Slovenskej sporiteľni nezastavila ani koronakríza. 

„V Slovenskej sporiteľni naďalej konzultujeme nové zaslané biznis plány, poskytujeme bezplatné poradenstvo či samotné financovanie ako v čase pred koronakrízou. Dostupnosť finančných zdrojov je i naďalej kľúčovým faktorom ďalšieho rozvoja podnikov a ich nedostatok by mohol byť veľkým problémom, nehovoriac o poklese ziskovosti podnikov v tomto roku a dopady na r. 2021.“ hovorí Ján Žovin.

Využite všetky dostupné formy pomoci, na ktoré máte nárok

Pomocnú ruku podáva ľuďom aj slovenská vláda a pripravuje opatrenia, ktoré majú firmám, zamestnancom a živnostníkom pomôcť prekonať súčasnú krízu. Sledujte preto aktuálne dianie a ak spĺňate kritériá štátnej pomoci, využite ju. Rovnako sa oplatí sledovať aj rôzne granty alebo výzvy od rôznych inštitúcií. Pri všetkých druhoch pomoci však nezabúdajte na riadnu dokumentáciu. V tomto prípade sa vám aj malá chyba môže v budúcnosti vypomstiť.

Zorientovať sa v množstve vládnych opatrení môže byť pre podnikateľov náročné. Experti zo Slovenskej sporiteľne preto pripravili webovú stránku Desatoro opatrení vlády na boj s COVID 19. Banka k téme pripravila aj sériu webinárov, kde sa opatreniam venujú odborníci do väčšej hĺbky. Informácie o možnej pomoci nájdete aj na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny https://www.pomahameludom.sk/

Neviete, na akú pomoc máte nárok alebo ako o pomoc požiadať?

Slovenská sporiteľňa zosumarizovala najčastejšie otázky, ktoré v súčasnosti trápia malých a stredných podnikateľov. Odpovede na ne a webináre, ktoré poradia, čo robiť v aktuálnej situácii, nájdete na webstránke banky.

V rámci štátnej pomoci je aj v Slovenskej sporiteľni možné požiadať o úver z programu SIH antikorona záruka. Takýto úver je možné načerpať až do výšky 1,18 mil. EUR s minimálnou splatnosťou 3 roky a maximálnou splatnosťou 4 roky, vrátane odkladu splátok istiny a úrokov počas prvého roka.

„Výhodou financovania je poskytnutá záruka na úver až do výšky 80 % istiny úveru a zvýhodnená úroková sadzba - tá môže byť po splnení stanovených kritérií znížená až na nulu vo forme priznanej úrokovej dotácie,“ dodáva Ján Žovin.

Pripravte sa na život po korone

Aj biznis môže po korone fungovať inak, ako sme boli zvyknutí. Neistota, strach a obavy na trhu zrejme ešte dlho zostanú a budú sa dotýkať aj podnikateľského prostredia. Pandémia nám ukázala, že množstvo firiem dokáže fungovať na diaľku a skokovo sa zvýšil tiež význam ecommerce riešení.

Množstvo firiem bude stáť aj pred otázkou diverzifikácie svojho podnikania. Byť zameraný len na jeden segment alebo produkt môže v čase krízy znamenať veľké nebezpečenstvo a práve vďaka zameraniu na rôzne oblasti budú firmy vedieť riziko rozdeliť.

Ján Žovin upozorňuje aj na množstvo zatiaľ nezodpovedaných otázok: „Ako reagujú obchodní partneri, ako štát či iné krajiny, ako zamestnanci, ako zákazníci, atď. Budú znižovať svoje výdavky, budú opatrnejší, citlivejší na zmeny, budú prichádzať nové potreby?“ Dodáva, že je dôležité nezaspať a s rozumom reagovať na meniace sa prostredie.

Každá kríza však prináša aj nové príležitosti. 

Poučte sa a choďte ďalej

Aj dnes platí, že všetko zlé je na niečo dobré. Kríza v mnohých podnikoch urýchlila proces digitalizácie. Zo dňa na deň sme začali komunikovať online a z home office-u sa stal štandard. Zároveň sme sa naučili pracovať efektívnejšie, firmy prehodnocujú dodávateľské vzťahy, často i počet zamestnancov. Vo všetkých týchto aktivitách treba pokračovať aj po tom, ako kríza odznie. V prípade budúcich výkyvov na trhu budú najlepšie pripravené firmy, ktoré fungujú efektívne a vedia sa rýchlo adaptovať na meniace sa prostredie.

Pokračujte v čítaní