#spolumamenato posúvať úroveň vzdelávania našich detí

Keď sa brány škôl zatvorili, ukázalo sa, že naše školstvo nebolo na dištančnú výučbu pripravené. Učiteľ Slovenska 2019 Peter Pallo však napriek pandémii zostal s deťmi v kontakte aj naďalej a dokonca na online vyučovanie prilákal známych hostí.

Ocenenie Učiteľ Slovenska prináša pozitívne vzory z radov učiteľov. Jeho minuloročným víťazom je učiteľ Peter Pallo zo Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej. Petrove hodiny vyzerajú inak, ako si mnohí z nás pamätajú zo svojich školských čias. Vyučovanie má charakter happeningu, koncertu, výtvarného umenia, kde diváci sú najmä aktérmi. Pandémia však aj jeho postavila pred novú úlohu: Získať si pozornosť detí na diaľku.

Hoci to nebolo jednoduché, podarilo sa mu prispôsobiť sa novej situácii. Pre svoju triedu tretiačikov vymyslel nové aktivity a online dokonca pokračoval aj vo svojej hre na harmoniku. Vo virtuálnych hodinách však išiel ešte ďalej a rozhodol sa na vyučovanie pozývať tajných hostí. Aj vďaka pandémii sa tak jeho žiaci mohli virtuálne spojiť aj s pani prezidentkou.

Žiaci Petra Palla boli na dištančné vyučovanie pripravení. Na vyučovaní bežne používajú moderné technológie a každé dieťa má svoj vlastný tablet. Pandémia však ukázala aj to, že vzdelávanie detí nám ako spoločnosti nie je ľahostajné. Na Orave sa rýchlo našli dobrovoľníci z radov firiem či organizácií, ktorí pomáhali zabezpečiť nevyhnutnú techniku deťom zo sociálne slabšieho prostredia.

Vzdelávanie už roky patrí k témam, ktorým sa v Nadácii Slovenskej sporiteľne venuje množstvo pozornosti. Dôkazom toho je aj podpora ceny Učiteľ Slovenska. Práve pozitívne príklady, akým je i Peter Pallo, môžu zmeniť stereotypný pohľad na prácu učiteľov a prinavrátiť váženosť tejto profesii.

Matej Tóth

Peter Pallo

Peter Pallo je učiteľom na prvom stupni na Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej. V roku 2006 sa mu podarilo implementovať projekt „Notebook pre každého žiaka“, čo spestrilo a zefektívnilo výučbu na škole. Je zapojený do modernizácie vzdelávacieho procesu so spoločnosťou Microsoft pre školstvo. Je mimoriadne aktívny aj v mimoškolskej činnosti, v rámci ktorej sa venuje žiakom vo filmárskej, programátorskej, tanečnej a speváckej oblasti. Za svoje aktivity získal v roku 2019 cenu Učiteľ Slovenska.

Viac #spolumamenato príbehov

Festival Pohoda

Učiteľ Slovenska 2019

Slovenský olympionik

Do práce na bicykli

Liga proti rakovine

#spolumamenato

už čoskoro