#spolumamenato vymeniť auto za bicykel a odľahčiť našu planétu

Koronavírus zasiahol aj do plánov kampane Do práce na bicykli – najväčšej slovenskej akcie na podporu udržateľnej mobility. No aj napriek home officeom či absencii študentov sa do výzvy zapojilo viac ako 8-tisíc súťažiacich.

Kampaň Do práce na bicykli podporuje rozvoj cyklistickej dopravy v mestách. Vďaka bicyklom totiž môže byť náš život v mestách príjemnejší, zdravší a kvalitnejší. Do práce na bicykli má za sebou už 6 úspešných ročníkov vo viacerých slovenských mestách a zdá sa, že prináša svoje ovocie. Ukazuje sa, že keď ľudia začnú častejšie využívať bicykel, priemerná rýchlosť osobných automobilov v mestách vzrastie a na uliciach pribudne viac voľného miesta. To ocenia nielen motoristi, ale všetci užívatelia verejného priestoru.

Tohtoročná kampaň bola naplánovaná na máj. Vzhľadom na neistú situáciu sa však jej organizátori rozhodli súťažnú časť presunúť až na september. Ani kritická situácia však ľudí neodradila od vysokej účasti. Počas kampane súťažiaci spolu odjadzili 926 601 kilometrov a zrealizovali 135 750 jázd. Spolu s chodcami a používateľmi hromadnej dopravy usporili viac ako 297 ton CO2 v porovnaní s cestou autom.

Kampaň v náhradnom termíne sa podarilo zrealizovať aj vďaka partnerom, medzi ktorých patrí aj Slovenská sporiteľňa. Vďaka podpore banky sa každoročne v slovenských mestách vybudujú nové cyklostojany a cyklopumpy a tento rok navyše podporila Slovenská sporiteľňa aj vznik mobilnej aplikácie na trackovanie jázd súťažiacich.

Hoci sa termín presunul z jari na jeseň, všetci partneri zostali akcii verní a spoločne dokázali, že cyklodoprava je udržateľnou a dostupnou alternatívou na cestu do práce.

Matej Tóth

Andrea Štulajterová

Andrea Štulajterová vedie Občiansku cykloiniciatívu Banská Bystrica, ktorá je koordinátorom projektu Do práce na bicykli. Dlhodobo sa venuje projektom na rozvoj cyklodopravy a pracuje ako certifikovaná audítorka pre plány trvalo udržateľnej mobility v mestách. Na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky pôsobí ako členka medzirezortnej komisie pre rozvoj cyklodopravy na Slovensku.

Viac #spolumamenato príbehov

Festival Pohoda

Učiteľ Slovenska 2019

Slovenský olympionik

Do práce na bicykli

Liga proti rakovine

#spolumamenato

už čoskoro